Wybierz inny temat

Czy WordPress Cloud posiada własny adres IP?

Z chwilą aktywacji serwer WordPress Cloud otrzymuje adres IP, który pozostaje niezmienny przez okres trwania abonamentu. Adres IP serwera WordPress Cloud ma charakter współdzielony, dlatego więcej niż jeden Klient i wiele usług hostingowych może korzystać z tego samego adresu IP.


Jak sprawdzić adres IP serwera WordPress Cloud?

Zaloguj się do panelu Active.admin i odczytaj adres IP na stronie głównej w sekcji Informacje ogólne.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie