Wybierz inny temat

Jak można skorygować błędne wskazanie na mapie?

Mapa wyświetla lokalizację w oparciu o dane kontaktowe podane w Panelu Klienta. Jeśli adres jest błędny, trzymając lewy przycisk myszy przesuń czerwony marker i ustaw go na właściwej lokalizacji.

Zmiana pod adresem domeny będzie widoczna po kliknięciu przycisku Publikuj.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie