Wybierz inny temat

Co zawiera Wizytówka Internetowa?

Wizytówka Internetowa umożliwia opublikowanie w przystępnej formie danych kontaktowych, oferty, formularza oraz mapy z lokalizacją.

Po włączeniu Wizytówki domyślnie wyświetla ona dane kontaktowe i adresowe skopiowane z Panelu Klienta.

W sekcji Układ i styl wizytówki:

 • zaznaczysz, które zakładki mają być widoczne: Mapa, Formularz kontaktowy, Social Media, Oferta
 • włączysz szyfrowany protokół HTTPS (w przypadku poprawnego zainstalowania certyfikatu SSL dla domeny)
 • wybierzesz jeden z szablonów graficznych

W sekcji Treść wizytówki:

 • w polu Firma (lub osoba) wpiszesz tytuł strony internetowej widoczny w przeglądarce
 • zmienisz nagłówek i zawartość zakładki Opis firmy (lub osoby)
 • zmienisz nagłówek i dane teleadresowe (możesz wybrać, które informacje mają być widoczne)
 • zmienisz nagłówek i dane do korespondencji (możesz wybrać, które informacje mają być widoczne)
 • zmienisz nagłówek i klucz API mapy Google oraz przestawisz znacznik lokalizacji
 • zmienisz nagłówek i adres e-mail do otrzymywania wiadomości wysłanych poprzez formularz kontaktowy
 • zmienisz treść oświadczenia RODO, o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych
 • zmienisz adresy powiązanych serwisów społecznościowych - Facebook, Instagram, Google+, Twitter, YouTube, LinkedIn
 • zmienisz nagłówek i treść Oferty


Sprawdź:

Jak zaktualizować dane wyświetlane w Wizytówce Internetowej?
Co oznacza opcja „Reset danych” w formularzu wizytówki?
Co oznacza opcja „Wyłącz wizytówkę” w formularzu wizytówki?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie