Wybierz inny temat

Zliczanie i usuwanie plików przez SSH

Zliczanie plików na serwerach nazwa.pl można wykonać za pomocą klienta SSH. W celu ustanowienia połączenia SSH w pierwszej kolejności należy pobrać darmowego klienta, np.:

Kolejnym krokiem jest wpisanie jako Hostname nazwę serwera zgodnie z wzorem twojanazwa.nazwa.pl. Po kliknięciu Open zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika twojanazwa oraz hasła (takie samo jak do Active.admin).

W celu zliczenia plików obecnie znajdujących się na serwerze można użyć komendy: 

find . | wc -l

Za pomocą polecenia:

for i in `find . -maxdepth 1 -type d`; do echo "`find $i/. | wc -l` $i"; done | sort -rn

można sprawdzić liczbę plików obecnie znajdujących się w podkatalogach katalogu, w którym zostanie wywołane polecenie.


Zliczanie dużej ilości plików może potrwać nawet kilka minut, w trakcie zliczania nie będą pojawiać się żadne komunikaty. Po zakończeniu zliczania wynik zostanie wyświetlony w formie liczby (pierwsze polecenie) lub listy (drugie polecenie).

Poruszanie się po strukturze katalogów serwera odbywa się za pomocą polecenia cd np.

Wejście do katalogu: 

cd nazwa_katalogu

Wejście do podkatalogów:

cd nazwa_katalogu/podkatalog

Przejście do katalogu niżej: 

cd ..

Przejście o dwa katalogi niżej: 

cd ../..

Przejście do poprzedniego katalogu 

cd -

Do usunięcia plików/katalogów służy polecenie rm np.

Usunięcie pojedynczego pliku: 

rm nazwa_pliku.txt

Usunięcie kilku plików zaczynających się od abc

rm abc*

Usunięcie wszystkich plików w katalogu: 

rm katalog/*

Usunięcie katalogu wraz z zawartością: 

rm -rf nazwa_katalogu


Usunięcie całej zawartości katalogu (wraz z podkatalogami): 

rm -rf nazwa_katalogu/*
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie