Wybierz inny temat

Kluczowe różnice w bibliotekach PEAR pomiędzy CentOS a Ubuntu

 

Biblioteki, w których występują wyraźne różnice

Moduł
CentOS
Ubuntu
Różnice
DB_DataObject1.8.121.11.5 Changelog
File1.2.21.4.1 Changelog
HTML_QuickForm3.2.123.2.14 3.2.13 - 'bugfix: maxYear in date element defaults to current year rather than 2010'
HTML_QuickForm_advmultiselect1.4.11.5.1 Changelog
HTML_Template_PHPLIB1.4.01.6.0 wymaga PHP 5.4 (wcześniej: 4.4)
PHP_CompatInfo1.4.31.9.0 Changelog
SOAP0.11.00.13.0 ereg zmieniony na pcre (wewnętrznie)
XML_Util1.1.41.3.0 minimalna wersja php: 5.3 (wcześniej 4.3)

Wszystkie ważne moduły o różnych wersjach:
Moduł
CentOS
Ubuntu
Różnice
Benchmark1.2.71.2.9
Date_Holidays0.21.40.21.8
DB_DataObject1.8.121.11.5 Changelog
DB_DataObject_FormBuilder1.0.01.0.2
File1.2.21.4.1 Changelog
File_Find1.3.01.3.3
HTML_QuickForm3.2.123.2.14 3.2.13 - 'bugfix: maxYear in date element defaults to current year rather than 2010'
HTML_QuickForm_advmultiselect1.4.11.5.1 Changelog
HTML_QuickForm_ElementGrid0.1.10.1.2
HTML_Table1.7.51.8.3 tylko nowe funkcjonalności
HTML_Template_PHPLIB1.4.01.6.0 wymaga PHP 5.4 (wcześniej: 4.4)
HTTP_Client1.1.11.2.1
Image_Canvas0.3.10.3.5
Image_Color1.0.31.0.4
Image_GraphViz1.2.11.3.0
Math_Stats0.9.0beta30.9.1
Net_POP31.3.71.3.8
Net_URL_Mapper0.9.00.9.1
OLE1.0.0_0.4.rc11.0.0RC2
Payment_Process0.6.60.6.8
PHP_CompatInfo1.4.31.9.0 Changelog
SOAP0.11.00.13.0 ereg zmieniony na pcre (wewnętrznie)
Spreadsheet_Excel_Writer0.9.20.9.3
Structures_DataGrid0.8.30.9.3
Structures_DataGrid_DataSource_Array0.1.30.2.0dev1
Structures_DataGrid_DataSource_DataObject0.1.20.2.2dev1
Structures_DataGrid_DataSource_MDB20.1.100.1.11
Structures_DataGrid_Renderer_Pager0.1.20.1.3
Text_Diff1.1.01.2.1
Validate_Finance_CreditCard0.5.20.6.0
Var_Dump1.0.31.0.4
XML_Beautifier1.1_31.2.2
XML_RSS1.0.01.0.2
XML_Util1.1.41.3.0 minimalna wersja php: 5.3 (wcześniej 4.3)
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie