Wybierz inny temat

Jakie wersje oprogramowania są wdrożone na serwerach nazwa.pl?

Dostępność poniższych wersji PHP zależy od posiadanej usługi hostingowej.

 • PHP (Serwer WWW) - 5.6.40, 7.0.33, 7.1.33, 7.2.32, 7.3.20, 7.4.8
 • PHP (SSH) - 5.3.29, 5.4.45, 5.5.38, 5.6.40, 7.0.33, 7.1.33, 7.2.32, 7.3.20
 • MySQL - 5.5.47 MariaDB (klient), 5.5.53 MariaDB (serwer), 10.1.41 MariaDB (odpowiednik MySQL 5.6)
 • PostgreSQL - 9.3.22 (serwer), 9.5.5 (pdo_pqsql driver w phpinfo), 9.5.6 (cli przez SSH)
 • Apache - 2.4.29
 • Zend Optimizer/Zend Guard - 3.3.9 (dostępna tylko dla PHP 5.6)
 • ionCube24 - 10.3.7
 • Perl - 5.22.1
 • Python - 2.7.12 i 3.5.2
 • phpMyAdmin - 4.7.7
 • phpPgAdmin - 5.1
  Czy artykuł rozwiązał problem?
  Tak Nie