Wybierz inny temat

Jak zmienić wartość max_input_vars?

Parametr max_input_vars definiuje limit obsługiwanej liczby zmiennych typu POST lub GET wysyłanych do serwera w jednym żądaniu. Został wprowadzony w PHP od wersji 5.3.9 jako zabezpieczenie przed atakami DoS.

Domyślna wartość max_input_vars to 1000, jednak wiele stron i sklepów internetowych (opartych o WordPress lub Prestashop) wymaga jej zwiększenia. Wykonuje się to w pliku .htaccess, który należy utworzyć w katalogu głównym danej strony internetowej lub edytować już istniejący plik.

Przykładowy wpis:
php_value max_input_vars 2000

Jeśli oprogramowanie zainstalowane na serwerze wymaga większej wartości, "2000" należy zastąpić odpowiednią liczbą.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie