Wybierz inny temat

Jak zmienić ustawienia serwera WWW lub interpretera PHP?

Jeżeli chcesz zmienić domyślny sposób działania serwera WWW lub interpretera PHP, możesz dokonać odpowiednich wpisów konfiguracyjnych w pliku .htaccess.

Ważne! Plik powinien mieć nazwę .htaccess – kropka na początku i bez rozszerzenia .txt.

Plik .htaccess spowoduje zmianę domyślnych ustawień serwera w obrębie katalogu, w którym zostanie umieszczony, a także jego podkatalogów. W podkatalogach można umieszczać kolejne pliki .htaccess, zmieniając w ten sposób ustawienia dla każdego katalogu.

Przykład: Jeśli chcesz, aby serwer traktował pliki .html jako skrypty PHP (np.: w celu uniknięcia rozszerzeń .php w adresach URL), w wybranym katalogu umieść plik .htaccess zawierający wpis:

RemoveHandler .html
AddType application/x-httpd-php .html
 

Powyższy wpis usunie domyślną procedurę obsługi plików HTML oraz spowoduje obsługę plików z rozszerzeniem .html jako plików PHP.

Uwaga!
Nieprawidłowa składnia pliku .htaccess spowoduje wygenerowanie błędu "500 Internal Server Error" przy każdym odwołaniu do dowolnego pliku znajdującego się w obrębie katalogu ze zmienionymi ustawieniami.

Więcej informacji na temat użycia plików .htaccess można znaleźć w dokumentacji serwera Apache oraz interpretera PHP.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie