Wybierz inny temat

Jak zainstalować własny skrypt CGI na serwerze?

W celu zainstalowania własnego skryptu CGI należy przesłać go poprzez FTP na serwer, do katalogu /cgi-bin/, który jest domyślnie utworzony w katalogu głównego każdego serwera. W przypadku braku takiego katalogu należy go stworzyć, nadając mu nazwę cgi-bin.

Należy także ustawić dla pliku odpowiednie prawa chmod (prawo odczytu dla wszystkich oraz wykonywania dla właściciela).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie