Wybierz inny temat

Jak uzyskać dostęp do baz danych PostgreSQL na serwerze?

Baza danych PostgreSQL może zostać aktywowana w panelu zarządzania serwerem Active.admin.

Do zarządzania i edycji baz danych służy program phpPgAdmin, dostępny pod adresem https://pgsql.nazwa.pl/.

Aby zalogować się do wybranej bazy danych na serwerze, należy podać login oraz hasło ustalone podczas zakładania/modyfikacji baz danych.

Za pomocą phpPgAdmin można m.in. edytować tabele oraz rekordy w wybranej bazie. Pełna dokumentacja phpPgAdmin jest dostępna po zalogowaniu się do programu.

Szczegółowe dane do połączenia się z utworzoną bazą danych można sprawdzić w programie Active.admin.

Czytaj więcej: Dane dostępowe do bazy danych

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie