Wybierz inny temat

Jak uzyskać dostęp do baz danych MySQL?

Baza danych MySQL może zostać aktywowana w panelu zarządzania serwerem Active.admin.

Do zarządzania i edycji baz danych służy program phpMyAdmin, dostępny pod adresem https://mysql.nazwa.pl/.

Aby zalogować się do wybranej bazy danych na serwerze, należy podać login oraz hasło, ustalone podczas zakładania/modyfikacji baz danych.

Za pomocą phpMyAdmin można m.in. edytować tabele oraz rekordy w wybranej bazie. Pełna dokumentacja phpMyAdmin jest dostępna po zalogowaniu się do programu.

Szczegółowe dane do połączenia się z utworzoną bazą danych można sprawdzić w programie Active.admin.

Czytaj więcej: Dane dostępowe do bazy danych

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie