Wybierz inny temat

Jak rozpakować archiwum zip na serwerze?

Aby rozpakować plik archiwum zip na serwerze, możesz posłużyć się skryptem PHP, który wykona to automatycznie. W tym celu:

 • stwórz plik o nazwie np. rozpakuj.php, dodając w nim jedną komendę:

  <?php system("unzip plik.zip"); ?>
 • w miejsce "plik.zip" w powyższej komendzie wstaw nazwę swojego pliku zip

 • następnie plik rozpakuj.php oraz sam plik archiwum .zip wgraj na serwer FTP do jednego, dowolnego katalogu (tak, aby pliki .php i .zip były w tym samym miejscu)

 • uruchom w przeglądarce internetowej plik rozpakuj.php, a więc np. przez adres: serwer.nazwa.pl/ewentualny-katalog/rozpakuj.php (gdzie serwer = nazwa Twojego serwera)

 • otworzy się pusta strona, a archiwum zostanie rozpakowane w tym miejscu, w którym jest wgrany plik .zip (może to trwać dłuższą chwilę, jeśli archiwum jest duże)

Plik archiwum zip można także rozpakować na serwerze poprzez połączenie SSH.


Sprawdź:

Co to jest SSH i do czego służy?

Dla serwerów posiadających dostęp przez SSH zalecamy wykorzystywanie odpowiednich programów, np.: PuTTy. W celu dokonania przykładowego połączenia przez klienta SSH (na przykładzie PuTTy oraz serwera o nazwie mojserwer.nazwa.pl - użyj własnej nazwy serwera) zastosuj się do poniższej instrukcji.

 • włącz program PuTTy, następnie w polu:"Host Name (or IP address)" wpisz identyfikator serwerwa, np. mojserwer.nazwa.pl

 • w polu "Port" wpisz 22

 • w opcji "Connection type" wybierz SSH, a następnie kliknij w przycisk 'Open'

 • w oknie konsoli pojawi się "login as", wpisz swój identyfikator serwera (mojserwer)

 • wprowadzenie poprawnej nazwy użytkownika powinno skutkować pojawieniem się analogicznego do poniższego ciągu znaków: mojserwer@mojserwer.nazwa.pl's password:

 • następnie wprowadź hasło główne do serwera

Ważne! Jeśli mimo poprawności danych (loginu i hasła) występuje problem z połączeniem się, sprawdź w Panelu Active.admin serwera, w zakładce FTP -> Dostęp do FTP, czy ustawiony dostęp pozwala na logowanie się z Twojego adresu IP. Jeśli nie, zmień rodzaj dostępu i spróbuj zalogować się ponownie.

Po zalogowaniu można wykonać komendę rozpakowania archiwum zip na serwerze. W tym celu wpisz komendę:

unzip -d folder_docelowy plik.zip
 

Powyższa komenda rozpakuje archiwum o nazwie plik.zip do katalogu o nazwie folder_docelowy, który zostanie utworzony.

Uwaga! Jeżeli katalog/plik, do którego rozpakowujesz pliki, istnieje przed uruchomieniem komendy, zalecamy ostrożność, gdyż nieprawidłowe wykonanie komendy może doprowadzić do nadpisania/usunięcia danych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie