Wybierz inny temat

Co to są systemy kontroli wersji?

System kontroli wersji (ang. version/revision control system) pozwala na śledzenie zmian w plikach tekstowych, umożliwia pracę nad danym plikiem wielu osobom, wskazując modyfikacje nanoszone przez konkretnych użytkowników i zapewnia możliwość łatwego dostrzeżenia i przywrócenia wszelkich modyfikacji wprowadzanych w konkretnym pliku.

System Kontroli Wersji wykorzystywany jest najczęściej przez programistów do edycji złożonych projektów, nad którymi pracuje wiele osób, ale można go wykorzystać do edycji i zarządzania dowolnego tekstu. Najbardziej znanymi przykładami tego typu systemów są SVN (Subversion), Git, CVS i Bazaar.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie