Wybierz inny temat

Jak skorzystać z Redis w aplikacji Joomla?

Redis to rodzaj bazy danych, który umożliwia przechowywanie danych w pamięci operacyjnej. Pozwala to przyspieszyć działanie aplikacji używających baz danych.


Jak włączyć Redis na serwerze?

Zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Redis, Memcached. Zaznacz opcję Włącz (1), wpisz własne hasło (A) i kliknij przycisk Zapisz.

Jak włączyć Redis w aplikacji Joomla?

Zaloguj się do aplikacji Joomla! jako administrator, w górnym menu wybierz zakładkę System (2), a następnie kliknij Konfiguracja globalna (A) lub Konfiguracja (B).

Skonfiguruj Redis w następujący sposób (3):

  • z listy Obsługa pamięci podręcznej wybierz Redis
  • dla opcji Trwały Redis wybierz Tak
  • w polu Serwer Redis wpisz 127.0.0.1
  • jako Port serwera Redis wskaż 6379
  • w polu Uwierzytelnienie do serwera Redis wpisz hasło nadane w panelu Active.admin
  • z listy Baza danych Redis wybierz identyfikator Twojego serwera
  • z listy Okres przechowywania wybierz 15
  • opcję Platforma pamięci podręcznej ustaw na Tak
  • z listy Pamięć podręczna wybierz Włącz - poziom progresywny

Zapisz ustawienia.

W górnym menu wybierz zakładkę Rozszerzenia (4) i kliknij Dodatki (5).

W polu wyszukiwania wpisz "Pamięć podręczna" (6) i włącz dodatek System - pamięć podręczna strony (7).

Poprawne włączenie dodatku zostanie potwierdzone komunikatem (8) i zmianą ikony stanu (9).

Kliknij nazwę dodatku System - pamięć podręczna strony (10), by przejść do ustawień.

Opcję Pamięć przeglądarki przełącz na Tak (11) i potwierdź zmianę ustawień kliknięciem przycisku Zapisz i zamknij (12).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie