Wybierz inny temat

Jak skorzystać z Memcached w aplikacji Joomla?

Memcached to sposób obsługi pamięci podręcznej przyspieszający działanie aplikacji Joomla.


Jak włączyć Memcached na serwerze?

Zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Redis, Memcached. Zaznacz opcję Włącz (1) i kliknij przycisk Zapisz.

Jak włączyć Memcached w aplikacji Joomla?

Zaloguj się do aplikacji Joomla! jako administrator, w górnym menu wybierz zakładkę System (2), a następnie kliknij Konfiguracja globalna (A) lub Konfiguracja (B).

Skonfiguruj Memcached w następujący sposób (3):

  • z listy Obsługa pamięci podręcznej wybierz Memcached
  • dla opcji Trwały Memcache i Kompresja Memcache wybierz Tak
  • w polu Serwer Memcache wpisz localhost
  • jako Port serwera Memcache wskaż 11211
  • z listy Okres przechowywania wybierz 15
  • opcję Platforma pamięci podręcznej ustaw na Tak
  • z listy Pamięć podręczna wybierz Włącz - poziom progresywny

Zapisz ustawienia.

W górnym menu wybierz zakładkę Rozszerzenia (4) i kliknij Dodatki (5).

W polu wyszukiwania wpisz "Pamięć podręczna" (6) i włącz dodatek System - pamięć podręczna strony (7).

Poprawne włączenie dodatku zostanie potwierdzone komunikatem (8) i zmianą ikony stanu (9).

Kliknij nazwę dodatku System - pamięć podręczna strony (10), by przejść do ustawień.

Opcję Pamięć przeglądarki przełącz na Tak (11) i potwierdź zmianę ustawień kliknięciem przycisku Zapisz i zamknij (12).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie