Wybierz inny temat

Co to jest SSH i do czego służy?

Usługa SSH (ang. secure shell) umożliwia bezpośrednie zarządzanie serwerem – sam SSH jest szyfrowanym protokołem komunikacyjnym pozwalającym na zdalne połączenie z serwerem. Dla połączenia można wykorzystać (w przypadku systemów Windows) popularny darmowy program o nazwie PuTTY.

Aplikację można pobrać ze strony autora pod adresem: PuTTY

Protokół SSH jest dostępny na wszystkich typach serwerów.


Jak uruchomić PuTTY?

Po ściągnięciu pliku putty.exe należy uruchomić aplikację poprzez dwukrotne kliknięcie w jej ikonę. W otwartym oknie wpisz adres serwera (pole „Host name (or IP address)”) oraz numer portu („Port”).

Dla serwerów w nazwa.pl adresem jest identyfikator usługi (np. mojserwer.nazwa.pl), numerem portu jest standardowo 22. Ustawienia te można zachować poprzez przycisk Save po uzupełnieniu pola pod Saved Sessions - pozwoli to na połączenie do serwera poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwę danej „sesji” na liście widocznej poniżej.


Po wybraniu przycisku Open pierwotne okno zniknie, a na jego miejscu otworzy się okno terminala. Przy pierwszym połączeniu do serwera powinien zostać wyświetlony dodatkowy monit w oknie o tytule „PuTTY Security Alert” - komunikat ten należy zatwierdzić po uprzednim upewnieniu się, że połączenie nawiązywane jest do właściwego serwera.


W oknie terminala wyświetlony zostanie tekst „login as:” - w miejscu tym należy podać nazwę użytkownika i potwierdzić ją klawiszem ENTER. W kolejnej linii wyświetlony zostanie tekst np. "nazwaużytkownika@mojserwer.nazwa.pl's password:” – po podaniu właściwego hasła (wpisywane znaki nie będą widoczne) oraz zatwierdzeniu go klawiszem ENTER nastąpi logowanie do serwera. Potwierdzeniem prawidłowego zalogowania będzie wyświetlenie kolejnej linii o zawartości np. „-$”.


Jakie są najpopularniejsze polecenia?

chmod zmiana uprawnień (odczytywania, zapisywania i wykonywania) wybranego katalogu lub pliku
Przykład: aby dla katalogu upload nadać pełne prawa dla właściciela, a dla pozostałych prawa do odczytu i wykonywania wpisz "chmod upload 755"
chmod -r zmiana uprawnień dla katalogu oraz wszystkich znajdujących się w nim plików

pwd wskazanie aktualnego katalogu

cd przejście do podanego katalogu
Przykład: aby przejść do katalogu upload wpisz "cd upload"
cd ~ przejście do katalogu głównego serwera, cd .. przejście do katalogu nadrzędnego

rm usunięcie wskazanego pliku
Przykład: aby usunąć plik signature.png wpisz "rm signature.png"
rmdir usunięcie folderu, rm * usunięcie wszystkich plików w folderze

ls -alh wyświetlenie listy wszystkich plików i podkatalogów wraz z uprawnieniami, użytkownikiem, rozmiarem i datą ostatniej modyfikacji

zip kompresja katalogu z wszystkimi plikami i podkatalogami do wskazanego pliku
Przykład: aby spakować zawartość katalogu moje_pliki do pliku moje_archiwum.zip wpisz "zip -r moje_archiwum.zip moje_pliki"
unzip -d folder_docelowy nazwapliku.zip rozpakowanie archiwum do podanego katalogu


Sprawdź:
Jak rozpakować archiwum zip na serwerze?
Jak zliczyć i usunąć pliki na serwerze?
Jak zalogować się do serwera używając protokołu SSH?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie