Wybierz inny temat

Co to jest autoryzacja SMTP?

Autoryzacja SMTP to weryfikacja użytkownika przez system poczty wychodzącej (SMTP), ma ona na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom kont pocztowych na serwerach nazwa.pl.

Wprowadzenie tej usługi uniemożliwia wysyłania wiadomości z konta użytkownika przez osoby do tego nieuprawnione. Osoba próbująca wysłać wiadomość jest proszona o podanie loginu i hasła do konta.

Konfigurując program pocztowy, należy pamiętać o zaznaczeniu opcji, że serwer poczty wychodzącej SMTP wymaga uwierzytelnienia. Informacje dotyczące szczegółów konfiguracji poszczególnych programów znajdują się w dziale Konfiguracja poczty POP3 oraz Konfiguracja poczty IMAP.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie