Wybierz inny temat

Jak zmienić opcję serwera?

W trakcie trwania okresu abonamentowego możesz zmienić opcję serwera na wyższą, np. z Hosting Cloud Start na Hosting Cloud Biznes.

Zmieniając opcję serwera zyskujesz m.in.:

  • większą powierzchnię dyskową
  • większą liczbę programów w Autoinstalatorze aplikacji
  • dostęp do repozytoriów Git i SVN
  • wyższe parametry, np. limitu pamięci dla jednego procesu PHP, maksymalnego czasu wykonywania skryptu

Zmiana opcji serwera nie powoduje przerwy w działaniu usług lub konieczności modyfikowania ustawień.

W celu zgłoszenia zmiany opcji serwera na wyższą zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> serwery. Następnie kliknij nazwę serwera, przejdź do karty Zmiana opcji serwera, z listy rozwijanej wybierz docelową opcję serwera i kliknij przycisk Zatwierdź.


Opłata za zmianę opcji serwera jest równa różnicy cen pomiędzy obecnym i wybranym serwerem, proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca okresu abonamentowego. Po opłaceniu proformy serwer zostanie automatycznie przełączony na nową opcję.

Zmianę opcji serwera możesz także zlecić przesyłając dyspozycję z adresu e-mail osoby kontaktowej na kontakt@nazwa.pl.

W ofertach specjalnych lub kontynuowanych mogą być dostępne również inne opcje serwerów.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie