Wybierz inny temat

W jaki sposób nazwa.pl chroni Klientów przed niechcianymi wiadomościami (spamem)?

W trosce o jak najlepsze zabezpieczenie Klientów przed niechcianymi mailami nazwa.pl korzysta z wielostopniowego systemu filtrowania wiadomości. Celem tych działań jest ochrona Klientów przed wiadomościami, które mogą prowadzić do:

 • zablokowania/uszkodzenia plików na komputerze
 • przejęcia haseł (np. do bankowości internetowej)
 • wykorzystania kont mailowych do rozsyłania spamu
 • przejęcia dostępu do zarządzania stroną internetową

Filtrowaniu podlegają także wiadomości wysyłane z serwerów nazwa.pl. Zmniejsza to ryzyko rozsyłania niezamówionych informacji przez użytkowników serwerów i tym samym obniżania reputacji adresów IP.


Co chroni mnie przed spamem?
 1. Skaner antywirusowy
  Sprawdza załączniki pod kątem obecności w nich złośliwego oprogramowania: wirusów, robaków, koni trojańskich itp. Blokuje pliki z rozszerzeniami .exe, .bat, .com, .dll i innymi, które najczęściej zawierają szkodliwe oprogramowanie. Zobacz pełną listę blokowanych rozszerzeń.

 2. Program SpamAssassin
  Ocenia każdą nadchodzącą wiadomość pod względem wyrazów lub zwrotów typowych dla spamu i za każdy taki element przyznaje określoną liczbę punktów. Automatycznie sprawdzane są wszystkie elementy wiadomości i jeśli przekroczy ona ustalone limity punktów, to zostanie odrzucona lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze i usunięta po 30 dniach

 3. RBL (Real-time Blackhole List) / DNSBL (DNS-based Blackhole List)
  Te listy umożliwiają odrzucenie wiadomości e-mail, które zostały wysłane z serwerów wykorzystywanych przez spamerów. Serwery te identyfikuje się poprzez adresy IP, których listy aktualizowane są na bieżąco przez invaluementSIP oraz Barracuda (BRBL).

 4. Własne ustawienia "białej" i "czarnej" listy nadawców wiadomości w Active.admin
  Adresy e-mail wpisane na białą listę będą zawsze dostarczone, niezależnie od innych stosowanych zabezpieczeń.
  Adresy e-mail, domeny, adresy IP wpisane na czarną listę będą zawsze blokowane, nawet jeśli pomyślnie przejdą pozostałe etapy sprawdzania.

 5. Własne ustawienia w Cloud Mail
  Po zalogowaniu do konta e-mail możliwe jest ustalenie własnych filtrów dotyczących wiadomości. Wiadomości mogą być odrzucane lub automatycznie usuwanie, jeśli będą pochodzić od wskazanego nadawcy lub będą zawierać określony ciąg znaków. Sprawdź, jak skonfigurować filtry pocztowe w Cloud Mail.

Co dzieje się z wiadomościami uznanymi za spam?
 • są odrzucane – jeśli pochodzą z adresu z RBL, zawierają niebezpieczne załączniki lub przekraczają ustalony poziom punktacji „spamowej”, to nie zostaną dostarczone, a nadawca zostanie o tym automatycznie powiadomiony komunikatem serwera nazwa.pl
 • są przenoszone do folderu o nazwie SPAM – jeśli osiągną wystarczająco wysoką liczbę punktów „spamowych” zostaną przeniesione do osobnego folderu na serwerze i usunięte po 30 dniach

Nie mogę odbierać niektórych typów plików. Dlaczego?

Niektóre typy plików są blokowane. Pliki wykonywalne (m.in. .exe) umożliwiają wprowadzenie złośliwego oprogramowania i wirusów do Twojego komputera. Ze względów bezpieczeństwa nazwa.pl automatycznie blokuje odbieranie określonych typów plików:
.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .exe, .hta, .ins, .isp, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh.
Dodatkowo wyżej wymienione pliki nie zostaną dostarczone także wtedy, gdy wcześniej zostały skompresowane. Dotyczy to między innymi rozszerzeń: .arj, .cab, .gz, .rar, .z, .zip.


Jak jeszcze mogę zablokować nadawców niechcianych wiadomości?
 • sprawdzając, czy w treści (stopce) wiadomości znajduje się link do usunięcia swojego adresu e-mail z listy odbiorców (rezygnacja z subskrypcji, wypisanie się z listy mailingowej itp.)
 • przesyłając próbkę spamu w formacie eml na kontakt@nazwa.pl, celem dodania nadawcy w ustawieniach filtrów antyspamowych

Rozwiązania stosowane przez nazwa.pl pozwalają zapewnić Klientom maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa. Mimo podejmowanych działań może zdarzyć się, że na adres e-mail Klienta zostanie dostarczona niechciana wiadomość, dlatego w nazwa.pl stale pracujemy nad doskonaleniem filtrów antyspamowych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie