Wybierz inny temat

W jaki sposób nazwa.pl chroni Klientów przed niechcianymi wiadomościami (spamem)?

W trosce o jak najlepsze zabezpieczenie Klientów przed niechcianymi mailami nazwa.pl korzysta z wielostopniowego systemu filtrowania wiadomości. Celem tych działań jest ochrona Klientów przed wiadomościami, które mogą prowadzić do:

 • zablokowania/uszkodzenia plików na komputerze
 • przejęcia haseł (np. do bankowości internetowej)
 • wykorzystania kont mailowych do rozsyłania spamu
 • przejęcia dostępu do zarządzania stroną internetową

Filtrowaniu podlegają także wiadomości wysyłane z serwerów nazwa.pl. Zmniejsza to ryzyko rozsyłania niezamówionych informacji przez użytkowników serwerów i tym samym obniżania reputacji adresów IP.


Co chroni mnie przed spamem?
 1. Skaner antywirusowy ClamAV
  Sprawdza załączniki pod kątem obecności w nich złośliwego oprogramowania: wirusów, robaków, koni trojańskich itp. Blokuje pliki z rozszerzeniami .exe, .bat, .com, .dll i innymi, które najczęściej zawierają szkodliwe oprogramowanie. Zobacz pełną listę blokowanych rozszerzeń.

 2. Program SpamAssassin
  Ocenia każdą nadchodzącą wiadomość pod względem wyrazów lub zwrotów typowych dla spamu i za każdy taki element przyznaje określoną liczbę punktów. Automatycznie sprawdzane są wszystkie elementy wiadomości i jeśli przekroczy ona ustalone limity punktów, to zostanie odrzucona lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze. Maile umieszczone w folderze SPAM są automatycznie usuwane po 30 dniach, należy więc regularnie sprawdzać zawartość tego folderu.
  Możesz ustalić własną skalę punktową powodującą odrzucanie lub przenoszenie wiadomości. Możesz również całkowicie wyłączyć weryfikację maili lub jedynie oznaczać je jako SPAM, bez przenoszenia ich do opróżnianego folderu. Przeczytaj więcej na temat ustawień filtru antyspamowego.

 3. RBL (Real-time Blackhole List) / DNSBL (DNS-based Blackhole List)
  Te listy umożliwiają odrzucenie wiadomości e-mail, które zostały wysłane z serwerów wykorzystywanych przez spamerów. Serwery te identyfikuje się poprzez adresy IP, których listy aktualizowane są na bieżąco przez invaluementSIP oraz Barracuda (BRBL).
  Możesz wyłączyć sprawdzanie dla wszystkich lub wybranych kont pocztowych, zmieniając ustawienia filtru antyspamowego dla RBL.

 4. Własne ustawienia „white” (białej) i „black” (czarnej) listy nadawców wiadomości w Active.admin
  Adresy wpisane na whitelist będą zawsze dostarczone, niezależnie od innych stosowanych zabezpieczeń.
  Adresy wpisane na blacklist będą zawsze blokowane, nawet jeśli pomyślnie przejdą pozostałe etapy sprawdzania.

  Na listach można umieszczać:
  • adresy e-mail – np. spam@spamm.com
  • domeny – np. spamm.com
  • adresy IP serwera pocztowego – np. 218.240.13.147
  • klasy adresów IP – np. 174.46

 5. Własne ustawienia w Active.office
  Po zalogowaniu do konta e-mail możliwe jest ustalenie własnych filtrów dotyczących wiadomości. Wiadomości mogą być odrzucane lub automatycznie usuwanie, jeśli będą pochodzić od wskazanego nadawcy lub będą zawierać określony ciąg znaków. Sprawdź, jak skonfigurować filtry pocztowe w Active.office.

Co dzieje się z wiadomościami uznanymi za spam?
 • są odrzucane – jeśli wiadomość pochodzi z adresu z RBL, zawiera niebezpieczny załącznik lub przekracza ustalony poziom punktacji „spamowej”, to nie zostanie dostarczona, a nadawca zostanie o tym automatycznie powiadomiony komunikatem serwera nazwa.pl
 • są przenoszone do folderu o nazwie SPAM i zostaną usunięte po 30 dniach – jeśli wiadomość osiągnie wystarczająco wysoką liczbę punktów „spamowych” zostanie przeniesiona do folderu na serwerze
 • są oznaczane jako SPAM i zostaną dostarczone – ta opcja jest domyślnie nieaktywna

W jaki sposób mogę zmienić domyślne ustawienia antyspamowe?

Ustawienia domyślne zmienia się w panelu Active.admin, w którym założone są konta mailowe:
Dla wszystkich kont mailowych w zakładce Poczta -> Filtr antyspamowy.


Dla pojedynczego konta mailowego po kliknięciu w nazwę tego konta, a następnie przycisku Edytuj.


Można również zmienić częstotliwość opróżniania folderu SPAM – z domyślnych 30 na 7 lub 90 dni, a także wyłączyć przenoszenie wiadomości do tego folderu na rzecz dodawania do nagłówka maila oznaczenia SPAM.


Ważne!
Reguły określone w Active.admin dla pojedynczego konta mailowego mają pierwszeństwo nad regułami określonymi dla wszystkich kont mailowych.


Nie mogę odbierać niektórych typów plików. Dlaczego?

Niektóre typy plików są blokowane. Pliki wykonywalne (m.in. .exe) umożliwiają wprowadzenie złośliwego oprogramowania i wirusów do Twojego komputera. Ze względów bezpieczeństwa nazwa.pl automatycznie blokuje odbieranie określonych typów plików:
.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .exe, .hta, .ins, .isp, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh.
Dodatkowo wyżej wymienione pliki nie zostaną dostarczone także wtedy, gdy wcześniej zostały skompresowane. Dotyczy to między innymi rozszerzeń: .arj, .cab, .gz, .rar, .z, .zip.


Jak jeszcze mogę zablokować nadawców niechcianych wiadomości?
 • sprawdzając, czy w treści (stopce) wiadomości znajduje się link do usunięcia swojego adresu e-mail z listy odbiorców (rezygnacja z subskrypcji, wypisanie się z listy mailingowej itp.)
 • przesyłając próbkę spamu w formacie eml na kontakt@nazwa.pl, celem dodania nadawcy w ustawieniach filtrów antyspamowych

Rozwiązania stosowane przez nazwa.pl pozwalają zapewnić Klientom maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa. Mimo podejmowanych działań może zdarzyć się, że na adres e-mail Klienta zostanie dostarczona niechciana wiadomość, dlatego w nazwa.pl stale pracujemy nad doskonaleniem filtrów antyspamowych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie