Wybierz inny temat

Parallels Power Panel (PPP) – zarządzanie

Zmiana hasła

Po kliknięciu w zakładkę zmień hasło wprowadź dwukrotnie w polach hasło i wpisz hasło ponownie nowe hasło. Po zatwierdzeniu poprzez zmień zastąpi ono dotychczas stosowane hasło do Parallels Power Panel.

Menedżer Plików

W zakładce Menedżer plików znajdziesz listę plików i katalogów na Twoim serwerze, podzieloną na strony według wybranej przez Ciebie ilości (opcja Na stronie). Widoczne pliki i katalogi możesz w tym miejscu kopiować, przenosić, usuwać oraz pobierać na dysk, możesz również tworzyć nowe, puste pliki i katalogi lub przesłać na serwer pliki z lokalnego komputera. Możliwa jest także edycja zawartości plików oraz zmiana ich uprawnień.

Listę możesz także posortować rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn – Nazwa, Rozmiar, Data modyfikacji, Użytkownik, Grupa.

Aby wykonać operację na wielu plikach, zaznacz checkboksy przy ich nazwach.


Konserwacja i naprawa

Znajdziesz tu trzy działy – Kopie zapasowe, Tryb naprawy oraz Instaluj ponownie

  • kopie zapasowe

 

 

 

Tu utworzysz lub przywrócisz backup danych zgromadzonych na serwerze.

Opcja Nowa kopia zapasowa otworzy formularz, w którym możesz określić opis oraz zakres nowej kopii – po wykonaniu będzie ona widoczna na liście kopii w głównej zakładce. Aby przywrócić później tak wykonaną kopię, zaznacz ją na liście i wybierz Przywróć środowisko wirtualne. Przycisk odnów kopię zapasową aktualizuje wybrany z listy backup z oryginalnymi ustawieniami. Jeśli kopia jest zbędna, zaznacz ja i kliknij usuń kopie zapasowe.

Z poziomu panelu Parallels Power Panel możliwe jest wykonanie tylko jednej kopii zapasowej. 

  • tryb naprawy

 

 

 

Tryb naprawy jest potrzebny w sytuacji, gdy kontenera nie można uruchomić. Ten tryb oznacza, że nowy serwer jest tymczasowo tworzony od podstaw z użyciem tych samych parametrów sieciowych oraz innych parametrów, które posiadał uszkodzony kontener. Katalog główny uszkodzonego kontenera jest montowany jako /repair w nowo utworzonym kontenerze.

W trybie naprawy nawiąż połączenie SSH do serwera i przejdź do katalogu /repair - tu wykonaj jedno z następujących działań:

lub

Po zamknięciu sesji SSH należy otworzyć tą zakładkę jeszcze raz i kliknąć przycisk Zakończ naprawę, aby wyjść z trybu naprawy. 

  • instaluj ponownie

Stąd możesz przeprowadzić reinstalację systemu, na którym funkcjonuje VPS. Oznacza to powrót do jego pierwotnego stanu – bieżące dane użytkownika można w tym procesie zapisać w katalogu /old, który będzie dostępny po zakończeniu reinstalacji.

Zasoby

W tej zakładce znajdziesz zestawienie aktualnego użycia zasobów systemowych VPS: CPU (obciążenie procesora), zużycie pamięci przydzielonej dla Twojego VPS oraz użycie przestrzeni dyskowej. Zwróć uwagę na zasoby, których wykresy zbliżają się do maksymalnych wartości.

Aplikacje

Znajdziesz tu listę aplikacji zainstalowanych na VPS – na przykład obsługujące pocztę, interpretery języków programowania, serwery WWW oraz inne aplikacje działające po stronie serwera. Możesz również zainstalować nowe lub usunąć nieużywane programy, klikając na zarządzaj aplikacjami.

Pakiety oprogramowania

Tu znajduje się kompletna lista pakietów oprogramowania zainstalowanych na VPS – pakiet może stanowić osobną aplikację lub składową większej aplikacji. Często aplikacje podczas instalacji wymagają, aby w systemie znajdował się konkretny pakiet – na przykład aplikacja pozwalająca na zarządzanie plikami do poprawnego działania potrzebować będzie pakietu, który umożliwi jej interakcję z serwerem (zapewni odpowiednie komendy systemowe).

Możesz w tym miejscu zweryfikować, zainstalować nowe lub usunąć nieużywane pakiety, zaznaczając je na liście i wybierając odpowiednią opcję.

Listę możesz posortować rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn. W tym celu kliknij na nagłówek wybranej kolumny.

Panel sterowania

Poprzez tą zakładkę możesz zarządzać panelami sterowania, które są zainstalowane w kontenerze albo które można w nim zainstalować. Panele sterowania mogą pełnić wiele funkcji, ich zasadniczym zadaniem jest ułatwienie pracy z serwerem dzięki możliwości wizualnej edycji zadań i ustawień, które w przeciwnym przypadku należałoby wykonać w trybie tekstowym.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie