Wybierz inny temat

Parallels Power Panel (PPP) - usługi

Procesy systemowe

W tej zakładce sprawdzisz aktualnie działające na serwerze procesy (aktywne aplikacje).

Możesz tu wymusić zamknięcie procesów, które sprawiają problemy lub nadmiernie obciążają serwer i nie można ich zakończyć z poziomu samej aplikacji.

Aby lista odpowiadała aktualnemu stanowi procesów, kliknij przycisk „automatyczne odświeżanie”. Lista będzie wówczas na bieżąco aktualizowana, co pozwoli uniknąć błędnej interpretacji obciążenia generowanego przez dany proces.

Listę procesów możesz przefiltrować według unikalnego ID procesu, nazwy uruchomionego polecenia lub użytkownika, który uruchomił zadanie. Po zaznaczeniu jednego lub wielu procesów możesz przesłać do nich odpowiedni sygnał, do wybrania z listy: 

  • SIGHUP – informacja dla procesu oznaczająca, że terminal z którego wykonywane było zadanie, został zamknięty. Aktywny proces po otrzymaniu takiego sygnału powinien w normalnych warunkach zakończyć działanie, niemniej niektóre z poleceń mogą kontynuować pracę mimo zamknięcia terminalu lub nie reagować na to polecenie.
  • SIGTERM – informacja dla procesu oznaczająca polecenie zakończenia pracy. Po jej otrzymaniu proces powinien zakończyć wszystkie uruchomione procesy podrzędne, a następnie zakończyć pracę. Ta forma zakończenia jest szczególnie zalecana, jeśli proces mógłby pozostawić po sobie niezakończone wątki, niepotrzebnie zużywające pamięć i mogące doprowadzić do poważniejszych błędów. Podobnie jak w przypadku SIGHUP, aplikacja może zignorować taki sygnał lub nie być w stanie zrealizować takiego polecenia.
  • SIGSTOP – polecenie zatrzymujące proces bez jego zakończenia. Proces taki można później wznowić poprzez sygnał SIGCONT.
  • SIGCONT – ponownie uruchamia proces zatrzymany poprzez SIGSTOP.
  • SIGINT – bardzo podobny do SIGTERM. Odpowiada przerwaniu aktywnego procesu poprzez użytkownika kombinacją klawiszy ctrl+c lub klawisz 'break'.
  • SIGKILL – polecenie natychmiast kończące zadanie. Nie może być zignorowane i można zakończyć nim każdy proces. W odróżnieniu od pozostałych sygnałów, praca przerywana jest natychmiast – program nie może zakończyć potomnych procesów, nie może również wyczyścić pamięci. Sygnał ten należy stosować tylko wtedy, gdy inne polecenia zatrzymania nie odnoszą skutku.

Listę możesz także posortować rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn. W tym celu kliknij na nagłówek wybranej kolumny.

Zapora

Zapora sieciowa (Firewall) pozwala Ci zarządzać polityką serwera w zakresie ruchu sieciowego – w większości przypadków korzystanie z trybu normalnego (domyślnego) będzie w zupełności wystarczające. Mogą natomiast wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie dodatkowe przefiltrowanie ruchu, na przykład w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym atakiem lub udzielenia dostępu dla użytkownika domyślnie blokowanego przez zaporę.

Po włączeniu trybu zaawansowanego nowe reguły możesz dodać poleceniem nowa reguła - po jego wybraniu zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie zdefiniujesz nazwę dla nowej reguły oraz jej zasady – jakiego protokołu sieciowego dotyczy oraz dla jakich serwerów i portów będzie aktywna. Przykładową regułą będzie: 

blokuj ruch TCP z adresu 12.34.56.78 na porcie 80

Port w połączeniu pozwala na identyfikację usługi z której/do której następuje komunikacja – przykładowo, połączenia protokołu http korzystają domyślnie z portu 80, protokół https – szyfrowane połączenie z witrynami WWW – z portu 443.

Połączenie SSH

Stąd możesz nawiązać połączenie SSH (Secure Shell) z VPS, aby pracować na serwerze w trybie tekstowym. W ten sposób nie jest do tego niezbędna żadna dodatkowa aplikacja. Podaj w formularzu login i hasło do Twojego VPS – po zalogowaniu przeglądarka otworzy nowe okno, w którym wyświetli się terminal SSH do którego będziesz zalogowany.

Do poprawnego działania wymagana jest aktualna wersja Java (Java Runtime Environment) zainstalowana na komputerze, na którym pracujesz.

Konsola

Zdalny widok środowiska na serwerze (Remote display) - jeśli na serwerze zainstalujesz środowisko graficzne, korzystając z widoku zdalnego możesz pracować na nim tak, jak na lokalnym komputerze z graficzną powłoką systemową. Możesz także w ten sposób korzystać z bezpośredniej powłoki tekstowej - podobnie do SSH, z tą różnicą, że praca odbywa się w lokalnym środowisku serwera.

Ta opcja, podobnie jak połączenie SSH, wymaga aktualnej wersji Java Runtime Environment.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie