Wybierz inny temat

Parallels Power Panel (PPP)– logowanie i wygląd ogólny

Aby zalogować się do Parallels Power Panel - panelu, za pomocą którego możesz zarządzać VPS - sprawdź adres przesłany w wiadomości e-mail informującej o założeniu VPS. Adres ma strukturę https://ip_serwera:4643/vz/cp

Na przykład:

https://77.55.12.34:4643/vz/cp


Loginem (nazwą głównego użytkownika) jest root. Pierwsze hasło jest zawarte w treści wiadomości.

Wygląd ogólny panelu

Po zalogowaniu z lewej strony zobaczysz cztery kategorie: Zarządzanie, Usługi, Logi oraz Inne.

Na górze strony widoczne będą informacje o nazwie i statusie usługi (uruchomiona, restartowana, uśpiona, wyłączona) oraz miejscu zajętym na dysku.

Tu znajdziesz również opcje zmian statusu serwera – Uruchom, Zatrzymaj, Uruchom ponownie, Zawieś, Aktualizuj oprogramowanie. To bazowe operacje niezbędne w niektórych sytuacjach; przykładowo, z opcji uruchom ponownie, gdy zaktualizowany komponent serwera będzie wymagał restartu systemu.

Zarządzanie

 •     Zmień hasło - z tej opcji skorzystaj, gdy chcesz zmienić hasło do swojego VPS.
 •     Menedżer plików - zarządzanie plikami na VPS z poziomu Power Panelu. Podobne do Active.ftp oraz innych klientów FTP - z tym narzędziem możesz wykonać operacje na plikach bez uruchamiania osobnej aplikacji.
 •     Konserwacja i naprawa - tu znajdziesz opcje, naprawy i reinstalacji VPS.
 •     Zasoby - w tej zakładce sprawdzisz, jak używane są zasoby systemowe VPS.
 •     Aplikacje - zawiera listę aplikacji gotowych do zainstalowania na serwerze.
 •     Pakiety Oprogramowania - lista zainstalowanych paczek aplikacji, w tym składników systemowych serwera wirtualnego.
 •     Panele Sterowania - tu możesz zainstalować dodatkowe Panele zarządzania serwerem (pozwalające na inne operacje niż Parallels Power Panel) lub przejść do już zainstalowanych. W tym miejscu zainstalujesz panel Plesk.

Usługi

 •     Usługi systemowe – tu znajduje się wykaz działających usług systemowych, czyli aplikacji działających w tle i odpowiadających za kluczowe elementy funkcjonalności serwera – np. obsługę WWW, baz danych czy harmonogramu zadań.
 •     Procesy systemowe - w tej zakładce sprawdzisz aktualnie działające na serwerze procesy (aplikacje). Możesz tu wymusić zamknięcie procesów, które sprawiają problemy lub nadmiernie obciążają serwer i nie można ich zakończyć z poziomu samej aplikacji.
 •     Zapora - ustawienia indywidualnego firewalla (zapory sieciowej) dla Twojego VPS.
 •     Połączenie SSH - połączenie SSH do serwera wirtualnego. Wymaga aktualnej wersji maszyny Java na komputerze, na którym będziesz z niego korzystał. Podobnie jak w przypadku managera plików, zastępuje odrębną aplikację, jak np. PuTTY w systemie Windows.
 •     Konsola - zdalny widok środowiska na serwerze (Remote display) - jeśli na serwerze zainstalujesz środowisko graficzne, korzystając z widoku zdalnego możesz pracować na nim tak, jak na lokalnym komputerze z graficzną powłoką systemową. Możesz także w ten sposób korzystać z bezpośredniej powłoki tekstowej (podobnie do SSH). Ta opcja również wymaga aktualnej wersji Java.

Logi

 •     Zmiany Statusu - zapisane są tu wszystkie zmiany statusów serwera wirtualnego.
 •     Alerty dotyczące zasobów - tu znajdziesz log wszystkich ostrzeżeń o alarmującym zużyciu zasobów serwera przez konkretny proces lub aplikację.
 •     Log zadań - zapis zadań wykonywanych na VPS, na przykład operacji związanych ze zmiana stanu VPS, zmian haseł, instalacji składników systemu itp.
 •     Log ruchu - statystyka ruchu sieciowego dla twojego serwera wirtualnego.

Inne

 •     Pomoc – zakładka wewnętrznej pomocy dla Parallels Power Panel.
 •     Preferencje – opcje Panelu, takie jak język, wygląd czy e-mail kontaktowy w przypadku ważnych powiadomień systemowych.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie