Wybierz inny temat

Parallels Power Panel (PPP) - logi

Zmiany statusu

Tutaj znajduje się lista zdarzeń związanych ze zmianami statusu VPS, np. zatrzymanie, ponowne uruchomienie czy aktualizowanie oprogramowania. Listę możesz przefiltrować według zakresu dat, jakie interesują Cię w danym momencie.

Alerty dotyczące zasobów

Jeśli serwer będzie nadmiernie obciążony – zużycie jego zasobów osiągnie limit – w tym miejscu pojawią się odpowiednie ostrzeżenia w formie listy.

Przeciążenia posiadają stosowny opis w polu szczegóły.

Listę możesz posortować rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn. W tym celu kliknij na nagłówek wybranej kolumny. Możesz także przefiltrować ją według daty wystąpienia przeciążenia lub zasobu, którego dotyczyła informacja, np. użycie procesora czy pamięci.

Logi zadań

Na tym ekranie można przejrzeć listę zadań związanych ze środowiskiem wirtualnym, wykonywanych, jak i już zakończonych.

Kliknięcie opcji Szczegóły otworzy okno podręczne zawierające dodatkowe informacje o zadaniu.

Listę filtrować można według daty lub statusu zadania. Możesz także posortować ją rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn - tym celu kliknij na nagłówek wybranej kolumny.

Logi ruchu

Tu znajdziesz informacje o ruchu sieciowym na serwerze – za pomocą pól pokaż ruch dla wybierz interesujący Cię przedział czasowy. Wykaz dostosować możesz również wybierając jednostki ruchu (np. KB lub MB) oraz klasę ruchu.

Listę możesz także posortować rosnąco lub malejąco według każdej z kolumn – data, transfer wychodzący, transfer przychodzący.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie