Wybierz inny temat

Jak utworzyć, przeglądać i przywracać kopie zapasowe (backup)?

Poprzez Panel DirectAdmin możesz zarządzać kopiami zapasowymi danych zgromadzonych na serwerze VPS - tworzyć, przeglądać listę istniejących kopii i przywracać dane.


Jak utworzyć kopię zapasową danych?

Zaloguj się do panelu DirectAdmin jako Użytkownik i kliknij odnośnik Utwórz/Przywróć backup. Na liście zaznacz dane, które mają zostać zapisane w kopii zapasowej. Po wskazaniu wszystkich pozycji kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową. Wykonanie operacji zostanie potwierdzone powiadomieniem na adres e-mail Użytkownika.


Jak wyświetlić listę kopii zapasowych istniejących na serwerze?

Kliknij Utwórz/Przywróć backup i poniżej listy pozycji wybierz opcję Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę aktualnych kopii zapasowych.


Pliki kopii zapisują się w lokalizacji /home/nazwa_użytkownika/backups. Na liście kopii możesz wypakować plik, zmienić jego nazwę lub uprawnienia, skopiować albo usunąć.

Nazwa pliku wskazuje na datę wykonania i numer, np. backup-Feb-28-2018-1.tar.gz to kopia utworzona 28 lutego 2018 i pierwsza zapisana na serwerze.


Jak przywrócić dane z backupu?

Kliknij Utwórz/Przywróć backup i na dole strony kliknij przycisk Wybierz opcje odzyskiwania. Na liście zaznacz dane, które mają przywrócone. Po wskazaniu danych kliknij przycisk Odzyskaj zaznaczone pozycje. Wykonanie operacji zostanie potwierdzone powiadomieniem na adres e-mail Użytkownika.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie