Wybierz inny temat

Jak połączyć się z serwerem VPS poprzez SSH?

Połączenie SSH możesz nawiązać poprzez przeglądarkę, korzystając z narzędzia dostępnego w panelach Horizon lub Parallels albo poprzez aplikację, np. PuTTY w systemie Windows lub Terminal w systemach Linux lub OS X.

Uwaga! Dostępność paneli Parallels i Horizon zależy od daty aktywacji serwera VPS.


Jak połączyć się przez panel Horizon?

Zaloguj się do panelu Horizon i kliknij przycisk Konsola obok identyfikatora serwera. W nowym oknie przeglądarki podaj nazwę użytkownika i hasło.


Jak połączyć się przez panel Parallels?

Zaloguj się do panelu Parallels i w menu po lewej stronie wybierz opcję Połączenie SSH. W polu logowania podaj nazwę użytkownika i hasło – identyczne z podanymi przy logowaniu do panelu Parallels. Po zatwierdzeniu loginu i hasła naciśnięciem klawisza enter w przeglądarce otworzy się nowe okno, emulujące terminal systemowy. Aplikacja do poprawnego działania wymaga zainstalowanej aktualnej wersji platformy Java.


Jak połączyć się przez zewnętrzną aplikację (na przykładzie PuTTY)?

Uruchom aplikację i w otwartym oknie wpisz adres serwera [pole Host name (or IP address)] oraz numer portu [Port].

Dla serwerów w nazwa.pl adresem jest identyfikator usługi (np. mojserwer.nazwa.pl), numerem portu jest standardowo 22. Ustawienia te można zachować poprzez przycisk Save po uzupełnieniu pola pod Saved Sessions - pozwoli to na połączenie do serwera poprzez dwukrotne kliknięcie na nazwę danej „sesji” na liście widocznej poniżej.


Po wybraniu przycisku Open pierwotne okno zniknie, a na jego miejscu otworzy się okno terminala. Przy pierwszym połączeniu do serwera powinien zostać wyświetlony dodatkowy monit w oknie o tytule „PuTTY Security Alert” - komunikat ten należy zatwierdzić po uprzednim upewnieniu się, że połączenie nawiązywane jest do właściwego serwera.


W oknie terminala wyświetlony zostanie tekst „login as:” - w miejscu tym należy podać nazwę użytkownika i potwierdzić ją klawiszem ENTER. W kolejnej linii wyświetlony zostanie tekst np. "nazwaużytkownika@mojserwer.nazwa.pl's password:” – po podaniu właściwego hasła (wpisywane znaki nie będą widoczne) oraz zatwierdzeniu go klawiszem ENTER nastąpi logowanie do serwera. Potwierdzeniem prawidłowego zalogowania będzie wyświetlenie kolejnej linii o zawartości np. „-$”.


Sprawdź:
Jak przez SSH zmienić hasło do konta root?
Czy mogę zmienić system operacyjny?
Co mam zrobić, jeśli podczas pracy uszkodzę system na serwerze VPS?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie