Wybierz inny temat

Jak przez SSH zmienić hasło do konta root?

Aby zmienić hasło zaloguj się do panelu zarządzania serwerem VPS, przejdź do listy instancji i kliknij listę rozwijaną Konsola. Następnie kliknij niebieską linię QEMU i przycisk resetu SendCtrlAltDel.


Jak zmienić hasło do konta root w systemie operacyjnym Ubuntu?

Po utworzeniu instancji należy ją zrestartować. W menu GRUB ustaw kursor na pozycji Ubuntu, następnie naciśnij klawisz e i przejdź do edycji.


W oknie edycji przejdź do wiersza zaczynającego się od wpisu linux. Usuń informacje za parametrem root=UUID=43ad24d3-e\c5b... i zastąp je wpisem:

rw init=/bin/bash


Po zmianie parametrów naciśnij CTRL+x lub F10, aby uruchomić system.

Resetowanie hasła root-a

1. Sprawdź, czy system plików został zamontowany w trybie odczyt/zapis (rw).

root@(none):/# mount | grep -w /

2. Wpisz komendę passwd i wprowadź nowe hasło dla konta root.

root@(none):/# passwd


3. Zrestartuj system.

root@(none):/# exec /sbin/reboot -f


Jak zmienić hasło do konta root w systemie operacyjnym CentOS?

Po utworzeniu instancji należy ją zrestartować. Na ekranie startowym ustaw kursor na pozycji CentOS Linux, następnie naciśnij klawisz e i przejdź do edycji.


W oknie edycji przejdź do wiersza zaczynającego się od wpisu linux. Usuń informacje za parametrem root=UUID=e35103f0-80... i zastąp je wpisem:

rw init=/bin/bash


Po zmianie parametrów naciśnij CTRL+x lub F10, aby uruchomić system.

Resetowanie hasła root-a

1. Sprawdź, czy system plików został zamontowany w trybie odczyt/zapis (rw).

root@(none):/# mount | grep -w /

2. Wpisz komendę passwd i wprowadź nowe hasło dla konta root.

root@(none):/# passwd

3. Utwórz plik autorelabel.

root@(none):/# touch /.autorelabel


4. Zrestartuj system.

root@(none):/# exec /sbin/reboot -f


Jak zmienić hasło do konta root w systemie operacyjnym Debian?

Po utworzeniu instancji należy ją zrestartować. W menu GRUB ustaw kursor na pozycji Debian GNU/Linux, następnie naciśnij klawisz e i przejdź do edycji.


W oknie edycji przejdź do wiersza zaczynającego się od wpisu linux. Usuń informacje za parametrem root=UUID=8c132507-315c... i zastąp je wpisem:

rw init=/bin/bash

 


Po zmianie parametrów wybierz CTRL+x lub F10, aby uruchomić system.

Resetowanie hasła root-a

1. Sprawdź, czy system plików został zamontowany w trybie odczyt/zapis (rw).

root@(none):/# mount | grep -w /

2. Wpisz komendę passwd i wprowadź nowe hasło dla konta root.

root@(none):/# passwd

3. Utwórz plik autorelabel.

root@(none):/# touch /.autorelabel

4. Zrestartuj system.

root@(none):/# exec /sbin/reboot -f

 

Jak zmienić hasło do konta root w systemie operacyjnym Fedora?

Po utworzeniu instancji należy ją zrestartować. W menu GRUB ustaw kursor na pozycji Fedora, następnie naciśnij klawisz e i przejdź do edycji.


W oknie edycji przejdź do wiersza zaczynającego się od wpisu linux. Usuń informacje za parametrem root=UUID=45738e43-d533... i zastąp je wpisem:

rw init=/bin/bash


Resetowanie hasła root-a

1. Sprawdź, czy system plików został zamontowany w trybie odczyt/zapis (rw).

root@(none):/# mount | grep -w /

2. Wpisz komendę passwd i wprowadź nowe hasło dla konta root.

root@(none):/# passwd

3. Zrestartuj system.

root@(none):/# exec /sbin/reboot -f

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie