Wybierz inny temat

Jak na serwerze VPS zainstalować LAMP - Linux, Apache, MySQL i PHP?

LAMP to skrót oznaczający Linux, Apache, MySQL i PHP. Są to 4 podstawowe komponenty wymagane do uruchomienia serwera, dostępne jako wolne i otwarte oprogramowanie.


Jak zainstalować system operacyjny Linux?

Na uruchomionym serwerze VPS system operacyjny Linux jest już zainstalowany w wersji wybranej przy zamówieniu.


Jak zainstalować serwer Apache?

Otwórz Terminal lub połącz się przez SSH i zaloguj się jako użytkownik root.

Sprawdź: Jak połączyć się z serwerem VPS poprzez SSH?

Następnie wpisz polecenie:

$ su -

lub

$ sudo su -

Uaktualnij package repository index.

apt-get update

Nazwą paczki serwera Apache jest apache2. Zainstaluj paczkę używając poniższej komendy.

apt-get -y install apache2

Aby uruchomić serwer Apache2 wpisz:

systemctl start apache2.service

Aby zatrzymać serwer Apache2 wpisz:

systemctl stop apache2.service

Aby zrestartować serwer Apache2 wpisz:

systemctl restart apache2.service

Aby sprawdzić status serwera Apache2 wpisz:

systemctl status apache2.service

Zezwól na działanie serwera Apache przez zaporę sieciową (firewall).

ufw status
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw reload
ufw enable

Aby potwierdzić poprawne działanie przetestuj serwer Apache. Otwórz dowolną przeglądarkę i wpisz localhost lub adres-IP-Twojego-serwera-VPS.

Jeśli instalacja została przeprowadzona właściwie, zobaczysz domyślną stronę informacyjną serwera Apache z potwierdzeniem poprawności instalacji.

W systemie operacyjnym Debian domyślny katalog serwera Apache to /var/www/html/, natomiast główny plik konfiguracyjny znajduje się w /etc/apache2/apache2.conf. Dodatkowe pliki konfiguracyjne można znaleźć w katalogu /etc/apache2, zgodnie z poniższą strukturą:

/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
`-- sites-enabled
`-- *.conf


Jak zainstalować serwer baz danych MariaDB?

MariaDB jest rozwinięciem MySQL. Oprogramowanie MariaDB w wersji 5.5 jest w pełni zgodne z MySQL 5.5.

Aby zainstalować MariaDB użyj następującej komendy:

apt-get -y install mariadb-server

Po pomyślnej instalacji zabezpiecz MariaDB.

Wpisz komendę:

[root@localhost ~]# mysql_secure_installation

Wpisz obecne hasło do konta root.

OK, successfully used password, moving on...

Następnie ustaw hasła do konta root, aby zagwarantować, że nikt bez odpowiedniej autoryzacji nie zaloguje się do konta użytkownika MariaDB.

Set root password? [Y/n] - Wpisz y

New password - Wpisz hasło

Re-enter new password - Wpisz ponownie identyczne hasło

Password updated successfully! Reloading privilege tables... Success!

Domyślnie MariaDB zezwala na logowanie użytkownika anonimowego, który nie posiada utworzonego konta. Ta możliwość przewidziana jest ze względu na testy i łatwiejszą instalację. Przed uruchomieniem bazy danych wyłącz tę opcję.

Remove anonymous users? [Y/n] - Wpisz y

...Success!

Użytkownik root powinien mieć możliwość łączenia się jedynie z bieżącej lokalizacji (localhost), dlatego wyłącz zdalny dostęp.

Disallow root login remotely? [Y/n] - Wpisz y

...Success!

Domyślnie MariaDB tworzy bazę danych o nazwie "test", dostępną dla każdego użytkownika. Również ta możliwość przewidziana jest ze względu na testy. Przed uruchomieniem bazy danych wyłącz tę opcję.

Remove test database and access to it? [Y/n] - Wpisz y

Dropping test database...

...Success!

Removing privileges on test database...

...Success!

Aby wymusić natychmiastowe wprowadzenie zmian przeładuj privilege tables.

Reload privilege tables now? [Y/n] - Wpisz y

... Success!

Cleaning up...

Po wykonaniu powyższych wskazówek instalacja MariaDB będzie zabezpieczona.


Jak zainstalować PHP?

Serwer Apache domyślnie obsługuje jedynie pliki z rozszerzeniami .html. Aby dodać obsługę plików .php zainstaluj PHP i jego rozszerzenie dla serwerów MariaDB. Aby zainstalować PHP 7 na systemie Debian 9 użyj komendy:

apt-get -y install php php-mysql

Następnie zrestartuj serwer Apache poleceniem:

systemctl restart apache2.service

Aby potwierdzić działanie PHP 7 umieść plik z rozszerzeniem .php w domyślnym katalogu serwera, czyli /var/www/html. Aby utworzyć w tym katalogu plik info.php, pokazujący m.in. wersję PHP, użyj edytora VI i poniższej komendy:

vi /var/www/html/info.php

To polecenie otworzy plik. Skopiuj i wklej do niego poniższy tekst.

<?php phpinfo(); ?>

Następnie zapisz i zamknij plik używając kombinacji klawiszy Esc + :wq.

Aby wyświetlić zawartość pliku info.php otwórz dowolną przeglądarkę i wpisz localhost/info.php lub adres-IP-Twojego-serwera-VPS/info.php.

Jeśli powyższe instrukcje zostały przeprowadzona właściwie, zobaczysz stronę z informacjami na temat PHP.


Sprawdź:
Jak przez SSH zmienić hasło do konta root?
Czy mogę zmienić system operacyjny?
Co mam zrobić, jeśli podczas pracy uszkodzę system na serwerze VPS?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie