Wybierz inny temat

Jak na serwerze VPS aktywować dodatkowy adres IP?

Aby na serwerze VPS aktywować dodatkowy adres IP poprzez SSH zaloguj się do konta użytkownika root.

Sprawdź: Jak połączyć się z serwerem VPS poprzez SSH?

Po zalogowaniu ustal nazwę głównego interfejsu poleceniem:

# ip route show | grep default

Przykładową odpowiedzią będzie default via 10.110.243.1 dev eth0, a nazwą głównego interfejsu będzie eth0.

Dodając adres IP użyj nazwy interfejsu uzyskanego powyższą metodą.


Jak dodać adres IP w systemie operacyjnym Debian?

Utwórz plik /etc/network/interfaces.d/eth0.cfg z poniższą zawartością:

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
  address <adres ip>
  netmask 255.255.240.0

<adres ip> zastąp dodawanym adresem IP, następnie wykonaj polecenie:

ifup eth0:1

Dla każdego kolejnego adresu IP dodaj do tego pliku powyższą sekcję zwiększając indeks o jeden, np. eth0:2.


Jak dodać adres IP w systemie operacyjnym Ubuntu 16.04?

Utwórz plik /etc/network/interfaces.d/enp1s0.cfg z poniższą zawartością:

auto enp1s0:1
iface enp1s0:1 inet static
  address <adres ip>
  netmask 255.255.240.0

<adres ip> zastąp dodawanym adresem IP, następnie wykonaj polecenie:

enp1s0:1

Dla każdego kolejnego adresu IP dodaj do tego pliku powyższą sekcję zwiększając indeks o jeden, np. enp1s0:2.


Jak dodać adres IP w systemach CentOS 7 i Fedora 26?

Utwórz plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1 z poniższą zawartością:

DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=<adres ip>
NETMASK=255.255.240.0

<adres ip> zastąp dodawanym adresem IP, następnie wykonaj polecenie:

eth0:1

Każdy kolejny adres IP dodawaj do osobnego pliku zwiększając cyfrę w nazwie pliku i numer indeksu w polu DEVICE.

Przykładowo: w pliku ifcfg-eth0:2 pole DEVICE powinno mieć wartość eth0:2, a w pliku ifcfg-eth0:3 - eth0:3.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie