Wybierz inny temat

Nie mogę odbierać niektórych typów plików. Dlaczego?

Niektóre typy plików są blokowane

Pliki wykonywalne (m.in. .exe) umożliwiają wprowadzenie złośliwego oprogramowania i wirusów do Twojego komputera. Ze względów bezpieczeństwa nazwa.pl automatycznie blokuje odbieranie określonych typów plików:
.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .exe, .hta, .ins, .isp, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh.
Dodatkowo wyżej wymienione pliki nie zostaną dostarczone także wtedy, gdy wcześniej zostały skompresowane. Dotyczy to między innymi rozszerzeń: .arj, .cab, .gz, .rar, .z, .zip.

 

Some file types are blocked

Executable files (including .exe) often contain malware and viruses to your computer. For security reasons nazwa.pl automatically blocks receiving certain types of files:
.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .exe, .hta, .ins, .isp, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh.
In addition, the compressed files from the list above will not be delivered. This applies to extensions: .arj, .cab, .gz, .rar, .z, .zip.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie