Wybierz inny temat

Co to jest SSL dla poczty elektronicznej?

SSL (ang. Secure Socket Layer ) to protokół zaprojektowany do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie. Zapewnia on poufność i integralność transmisji danych. Dzięki SSL wszystkie informacje są przesyłane w zaszyfrowanej postaci tak, że podczas transmisji nie mogą być odczytane przez niepożądane osoby.

SSL dla poczty elektronicznej zapewnia ochronę loginu i hasła Klienta, przy połączeniach pomiędzy Klientem a serwerem pocztowym. W celu zaszyfrowania treści e-maila należy użyć szyfrowania poczty, wbudowanego w kliencie pocztowym.

Informacje dotyczące szczegółów konfiguracji poszczególnych programów przy użyciu protokołu SSL znajdują się w dziale Konfiguracja poczty POP3 oraz Konfiguracja poczty IMAP.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie