Wybierz inny temat

Co to jest spam?

Spam to:

  • niezamówiona informacja handlowa (ang. UCE - unsolicited commercial e-mail ), której przesyłanie jest zabronione m.in. przez prawo polskie,
  • niezamawiane wielokrotne wiadomości e-mail (ang. UBE - unsolicited bulk e-mail ), czyli wiadomości o charakterze niekomercyjnym, ale odbiorca sobie ich nie życzył, ani wcześniej nie wyraził zgody na ich otrzymanie.

Najczęściej podaje się przy tym definicję Mail Abuse Prevention System (https://ers.trendmicro.com/), zgodnie z którą informacje przesłane drogą elektroniczną są spamem, jeśli spełniają poniższe warunki:

  • treść wiadomości musi być niezależna od tożsamości odbiorcy (dla wszystkich odbiorców jednakowa),
  • odbiorca nie wyraził zgody na otrzymywanie takich wiadomości,
  • treść wiadomości pozwala przypuszczać, że nadawca odniesie dzięki niej korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

Taka definicja nie odnosi się przy tym do rodzaju informacji, a wskazuje na problem naruszania prywatności odbiorców, a także działań powodujących zajęcie wolnych zasobów infrastruktury technicznej.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie