Wybierz inny temat

Jak zmienić konfigurację dla wielu domen jednocześnie?

Aby równocześnie zmienić konfigurację więcej niż jednej domeny, zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie zaznacz wybrane domeny i kliknij przycisk Konfiguruj.

Ważne! Przy konfigurowaniu wielu domen nie jest dostępna ręczna konfiguracja (bezpośrednia edycja rekordów DNS).

Na stronie konfiguracji wybierz jedną z opcji:

Po wybraniu opcji wybierz usługę w swoim Panelu Klienta, wpisz jej identyfikator, jeśli znajduje się w innym Panelu Klienta, wpisz adres URL lub podaj adresy przynajmniej dwóch serwerów DNS poza nazwa.pl.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie