Wybierz inny temat

Jak zarządzać Ustawieniami Zaawansowanymi domeny?

Ustawienia Zaawansowane domeny pozwalają na konfigurowanie dodatkowych funkcji. Aby nimi zarządzać, zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Twoje usługi -> Domeny, następnie kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie wybranej domeny.

Ważne! Ustawienia Zaawansowane są w pełni dostępne w opcjach "Przekierowania na usługę w nazwa.pl" oraz "Parkowania domeny". Dzięki Ustawieniom Zaawansowanym możesz:

 • wskazać pakiet CloudMail do obsługi kont pocztowych w domenie
 • wybrać typ darmowego certyfikatu SSL
 • aktywować certyfikat SSL i protokół HTTP/2
 • pobrać klucze certyfikatu SSL do samodzielnej instalacji na serwerze
 • dodać rekordy CAA niestandardowych Urzędów Certyfikacji
 • dodać wpisy SPF i określić restrykcyjność zabezpieczenia
 • włączyć zabezpieczenie DKIM i wygenerować klucze autoryzujące
 • włączyć zabezpieczenie DMARC, podać adres e-mail do powiadomień systemowych i wybrać sposób traktowania nieautoryzowanych wiadomości
 • dodać rekordy TXT lub SRV

Jak przekierować domenę na pakiet CloudMail?
 1. W Ustawieniach Zaawansowanych, w sekcji PRZEKIEROWANIE POCZTY, zaznacz opcję Przekieruj domenę na pakiet pocztowy.
 2. Z listy rozwijanej wybierz właściwy pakiet pocztowy w swoim Panelu Klienta lub wpisz identyfikator usługi w innym Panelu Klienta.
 3. Przekierowanie domeny zapisz kliknięciem przycisku Zapisz.

Jak włączyć darmowy certyfikat SSL i przyspieszyć ładowanie strony internetowej dzięki HTTP/2?
 1. W Ustawieniach Zaawansowanych, w sekcji SSL I OBSŁUGA HTTP/2, zaznacz wybrany typ certyfikatu SSL.
 2. Zaznacz opcję Przyspiesz ładowanie strony WWW za pomocą aktywacji SSL i HTTP/2.
 3. Włączenie certyfikatu SSL potwierdź klikając przycisk Zapisz.

Jak zmienić typ darmowego certyfikatu SSL?
 1. W Ustawieniach Zaawansowanych, w sekcji SSL I OBSŁUGA HTTP/2, zaznacz inny niż dotychczasowy typ certyfikatu SSL.
 2. Dyspozycję potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.
 3. Odczekaj na otrzymanie powiadomienia o wygenerowaniu nowego certyfikatu SSL.
 4. Sprawdź działanie certyfikatu SSL wybranego typu lub kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj go na serwerze.

Jak pobrać klucze darmowego certyfikatu SSL do samodzielnej instalacji?

Pobranie kluczy jest możliwe również przy włączonej "Ręcznej konfiguracji DNS" oraz wydelegowaniu domeny na "Zewnętrzne serwery DNS".

W Ustawieniach Zaawansowanych, w sekcji SSL I OBSŁUGA HTTP/2, kliknij przycisk Pobierz certyfikat. W archiwum ZIP znajdziesz klucz prywatny .key oraz publiczny klucz certyfikatu .crt. Pobrane klucze zainstaluj na serwerze, na którym znajdują się pliki strony internetowej.

Ważne! Klucz prywatny przechowuj w bezpiecznym miejscu i nie udostępniaj go niezaufanym osobom.


Jak dodać lub usunąć rekordy CAA niestandardowych Urzędów Certyfikacji?
 1. W Ustawieniach Zaawansowanych, w sekcji CAA, kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord i z listy rozwijanej wybierz właściwy Urząd Certyfikacji.
  Klikając przycisk kolejny raz możesz wskazać następne Urzędy Certyfikacji upoważnione do wystawienia certyfikatu SSL dla domeny.
  Aby usunąć zbędny rekord, kliknij czerwony przycisk po prawej stronie wiersza.
 2. Nowe ustawienia rekordów CAA zatwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.

Jak dodać rekord TXT do potwierdzenia zarządzania domeną lub rekord SRV do powiązania z protokołem/usługą internetową?
 1. W Ustawieniach Zaawansowanych, w sekcji DODATKOWY REKORD DNS:
  • kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord
  • wpisz nazwę domeny lub protokół i usługę
  • wybierz typ rekordu
  • wpisz wartość
  Aby dodać kolejny rekord, kliknij ponownie zielony przycisk Dodaj kolejny rekord.
  Aby usunąć rekord, kliknij czerwony przycisk po prawej stronie wiersza.
 2. Dodanie rekordów do strefy DNS zapisz klikając przycisk Zapisz.

Uwaga! W dodatkowym rekordzie DNS nie zadziała wpis dotyczący SPF, DKIM lub DMARC. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w mechanizmach zabezpieczających, przejdź do sekcji SPF, DKIM, DMARC.


Jak skonfigurować mechanizmy zabezpieczające SPF, DKIM i DMARC?

W Ustawieniach Zaawansowanych przejdź do sekcji SPF, DKIM, DMARC.

Dla SPF:

 1. Kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord.
 2. Wybierz rodzaj adresu IP lub nazwy hosta, które chcesz upoważnić do wysyłki wiadomości e-mail z kont pocztowych w konfigurowanej domenie.
 3. Wpisz odpowiednią wartość.
 4. Wybierz restrykcyjność zabezpieczenia:
  • -all - odrzucanie wiadomości wysłanych z nieupoważnionych serwerów
  • ~all - dostarczanie ich do odbiorców i oznaczanie jako spam
 5. Kliknij przycisk Zapisz.
  Aby dodać następny wpis, kliknij ponownie zielony przycisk Dodaj kolejny rekord.
  Aby usunąć dodany wpis, kliknij czerwony przycisk po prawej stronie wiersza.

Dla DKIM:

 1. Zaznacz opcję Włącz DKIM.
 2. Kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord DKIM. Rozpocznie to generowanie nowej pary kluczy autoryzujących wysyłkę wiadomości e-mail z serwera spoza nazwa.pl.
 3. Kliknij przycisk Pobierz klucz i zainstaluj je na zewnętrznym serwerze.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
  Aby wygenerować następną parę kluczy, kliknij ponownie zielony przycisk Dodaj kolejny rekord DKIM.
  Aby usunąć klucze, kliknij czerwony przycisk po prawej stronie wiersza.

Dla DMARC:

 1. Zaznacz opcję Włącz DMARC.
 2. Wpisz istniejący adres e-mail w konfigurowanej domenie, na który będziesz otrzymywać powiadomienia o próbie wysyłki nieupoważnionych wiadomości.
 3. Wskaż sposób traktowania nieautoryzowanych wiadomości e-mail wysłanych z Twojej domeny:
  • none - dostarczenie wiadomości do odbiorcy
  • quarantine - oznaczenie jako niezaufanej
  • reject - odrzucenie wiadomości
 4. Kliknij przycisk Zapisz.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie