Wybierz inny temat

Jak wygenerować wniosek o wydanie kodu authinfo?

Aby wygenerować wypełniony wniosek o wydanie kodu authinfo zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Twoje usługi -> Domeny.

Następnie wybierz domenę, dla której chcesz wygenerować wniosek i kliknij w jej nazwę lub odnośnik szczegóły. W szczegółach domeny przejdź do karty Dane Abonenta i na dole strony kliknij przycisk Wniosek o wydanie kodu authinfo.

W oknie generowania wniosku zaznacz właściwą domenę i podaj powód wystąpienia o wydanie kodu authinfo. Upewnij się, że dane Abonenta są pełne i poprawne, ponieważ niezgodność może być podstawą do odrzucenia wniosku.

Następnie kliknij przycisk Wygeneruj wniosek o wydanie kodu authinfo.

Na kolejnym ekranie zapoznaj się z potencjalnymi poważnymi zagrożeniami wynikającymi z wydania kodu authinfo i transferem domeny do innego rejestratora.

Jeśli chcesz kontynuować generowanie wniosku, zaznacz Jestem świadomy istniejących zagrożeń, w tym ryzyka utraty domeny i kliknij przycisk Dalej.

Uwaga! Transferując domenę do innego rejestratora utracisz ochronę w pakiecie Bezpieczna domena, czyli darmowy certyfikat SSL do domeny, uwierzytelnienie CAA oraz zabezpieczenia DNSSEC i DNS Anycast.

Po otrzymaniu potwierdzenia kliknij przycisk Pobierz wniosek o wydanie kodu authinfo, by zapisać go w formacie PDF. Jest on również automatycznie wysyłany na adres e-mail Abonenta domeny.


Wniosek należy wydrukować i czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem Abonenta domeny, osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub osoby posiadającej pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta domeny (należy je dołączyć do wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika). W przypadku firm posiadających pieczątkę prosimy o opieczętowanie wniosku.

Czytelnie podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Medweckiego 17
31-870 Kraków
z dopiskiem wniosek o wydanie kodu authinfo

Uzupełniony wniosek można również przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@nazwa.pl, po opatrzeniu go podpisem kwalifikowanym.


Sprawdź:

Jak mogę dokonać przedłużenia ważności zarejestrowanej domeny?
Jak zarządzać darmowym certyfikatem SSL do domeny?
Co to jest DNSSEC?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie