Wybierz inny temat

Czym jest kod authinfo?

Kod authinfo (Authcode, EPP) to ciąg znaków umożliwiający dokonanie transferu domeny, czyli przeniesienia obsługi domeny do innego akredytowanego rejestratora. Z tego powodu kod authinfo powinien być traktowany jako poufny i nie powinien być przekazywany nieupoważnionym osobom.


Jak mogę otrzymać kod authinfo do transferu domeny poza nazwa.pl?

W celu uniknięcia nadużyć kod authinfo wydawany jest wyłącznie na podstawie wniosku podpisanego przez Abonenta domeny, osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (instytucji) lub osobę posiadającą pełnomocnictwo udzielone przez Abonenta domeny (należy je dołączyć do wniosku wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika).

Wniosek można wygenerować w Panelu Klienta lub pobrać ze strony nazwa.pl. Czytelnie podpisany wniosek należy dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Medweckiego 17
31-870 Kraków
z dopiskiem wniosek o wydanie kodu authinfo

Uzupełniony wniosek można również przesłać w formie elektronicznej na adres kontakt@nazwa.pl, po opatrzeniu go podpisem kwalifikowanym.

Po rozpatrzeniu wniosku kod przesyłany jest na adres Abonenta domeny. Adres można sprawdzić po zalogowaniu do Panelu Klienta nazwa.pl, w zakładce Zarządzanie usługami -> lista Abonentów i po kliknięciu w nazwę Abonenta.


Przez jaki czas jest ważny kod authinfo?

Od dnia wydania kod jest ważny przez 30 dni. Wydanie nowego kodu po wygaśnięciu poprzedniego wymaga wystąpienia z ponownym wnioskiem.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie