Wybierz inny temat

Jak dokonać transferu do nazwa.pl domeny zarejestrowanej u innego Rejestratora?

Do nazwa.pl możesz transferować (przenieść obsługę) domen polskich (z rozszerzeniami .pl), europejskich (.eu) oraz globalnych (.com, .net, .org, .info i .biz).

Do zgłoszenia transferu wymagane są:

  • posiadanie ważnego kodu authinfo (autoryzujący, Authcode, EPP) domeny wydanego przez dotychczasowego Rejestratora
  • dostęp do aktualnego adresu e-mail Abonenta domeny (albo kontaktu administracyjnego)
  • dostęp do konta w Panelu Klienta nazwa.pl
  • opłacenie przedłużenia ważności domeny (dla domen z rozszerzeniami .eu, .com, .net, .org, .info, .biz oraz .pl po dacie wygaśnięcia)

Jak zgłosić transfer domeny do nazwa.pl?
  1. Zarejestruj się lub zaloguj do istniejącego Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> transferuj domenę.
  2. Wpisz nazwę i rozszerzenie domeny (bez www) i kliknij przycisk Zatwierdź.
  3. Wklej lub wpisz poprawny kod authinfo i kliknij przycisk Zatwierdź.
  4. Na kolejnym ekranie podaj dane Abonenta domeny - wybierz jednego z istniejących Abonentów, wpisz dane nowego Abonenta lub sprawdź poprawność widocznych danych. Zwróć uwagę, by dane Abonenta domeny, w szczególności adres e-mail, były identyczne z danymi Abonenta u dotychczasowego Rejestratora (warunek nie dotyczy domen .eu). Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Zatwierdź.
  5. Zapoznaj się z treścią Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny i usług powiązanych i zaakceptuj go.
  6. Dla domen .eu, .com, .net, .org, .info, .biz oraz .pl po dacie wygaśnięcia opłać fakturę proforma tytułem rocznego przedłużenia rejestracji domeny, liczonego od zakończenia bieżącego okresu ważności. Faktura proforma jest dostępna w Panelu Klienta, w zakładce Faktury i płatności -> faktury proforma. Transfer zostanie zainicjowany po zaksięgowaniu wpłaty.

Po zgłoszeniu transferu na adres e-mail Abonenta (lub kontaktu administracyjnego) domeny otrzymasz wiadomość z linkiem umożliwiającym potwierdzenie transferu (nie dotyczy domen .eu). Pamiętaj, by potwierdzić transfer do 5 dni od otrzymania wiadomości.

W razie niepotwierdzenia transferu opłata za przedłużenie zostanie zwrócona w pełnej wysokości.


Dlaczego transfer domeny nie został zainicjowany?

Kod authinfo jest nieważny lub niepoprawny. Skontaktuj się z Rejestratorem domeny i uzyskaj właściwy kod do autoryzacji transferu.

Status domeny nie pozwala na transfer. W ostatnich dniach domena została zarejestrowana, przedłużona lub transferowana, w ostatnich 60 dniach wykonano cesję Abonenta domeny globalnej lub domena jest przedmiotem sporu. Sprawdź status domeny w WHOIS albo skontaktuj się z Rejestratorem w celu potwierdzenia lub zmiany statusu i odczekaj czas przed ponowieniem zgłoszenia transferu.

W przypadku trudności skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie