Wybierz inny temat

Jak dokonać transferu domeny polskiej, zarejestrowanej u innego Rejestratora, do nazwa.pl?

Istnieje możliwość przetransferowania wcześniej zarejestrowanej domeny od innego rejestratora do nazwa.pl. Transfer jest możliwy tylko dla domen polskich rejestrowanych przez nazwa.pl, czyli dla domen:

  • krajowych .pl
  • polskich domen funkcjonalnych
  • polskich domen regionalnych

Transfer domen polskich od innego rejestratora do nazwa.pl dokonywany jest bezpłatnie i może się odbyć najwcześniej 5 dni po dacie rejestracji lub najwcześniej 5 dni po dacie ostatniego transferu domeny . Możesz także wykonać transfer domeny po terminie jej ważności (transfer wraz z odnowieniem). W wyniku zgłoszenia transferu domeny, której termin ważności minął zostanie wygenerowana proforma tytułem przedłużenia domeny na kolejny rok. Dopiero po opłaceniu proformy transfer domeny zostanie zainicjowany, a po jego zakończeniu domena zostanie przedłużona o kolejny rok. Do przeprowadzenia transferu niezbędny jest kod authinfo dla domeny. 

W celu zlecenia wykonania transferu zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> transferuj domenę.

W kolejnym kroku wpisz pełną nazwę domeny (z rozszerzeniem) i kliknij przycisk Zatwierdź.

Następnie podaj  prawidłowy kod authinfo dla domeny, który uzyskałeś od dotychczasowego rejestratora i kliknij przycisk Zatwierdź.

Po zatwierdzeniu kodu authinfo pojawi się formularz z danymi Abonenta domeny. Uzupełnij brakujące pola i kliknij w przycisk Zatwierdź.

Ważne: Zwróć szczególną uwagę na adres e-mail Abonenta domeny. Jeżeli nie masz dostępu do adresu e-mail, który podajesz w formularzu, nie będziesz mógł potwierdzić transferu domeny. W takiej sytuacji wstrzymaj się ze zgłoszenie transferu, skontaktuj się z obecnym rejestratorem i zaktualizuj adres e-mail Abonenta na taki, do którego masz dostęp, a następnie zgłoś transfer zgodnie z powyższą instrukcją.

Jeżeli dane Abonenta widoczne z formularzu są poprawne, potwierdź to, klikając Zatwierdź. W ostatnim kroku zaakceptuj Regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w nazwa.pl i kliknij przycisk Zatwierdź.

W wyniku zgłoszenia na adres e-mail Abonenta domeny przez system NASK zostanie wysłana wiadomość, zawierająca link potwierdzający chęć transferu domeny. Aby zakończyć zainicjowany proces, Abonent domeny powinien w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia koniecznie kliknąć w link. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie