Wybierz inny temat

Jak dokonać transferu do nazwa.pl domeny zarejestrowanej u innego Rejestratora?

Do nazwa.pl możesz transferować (przenieść obsługę) domen polskich (z rozszerzeniami .pl), europejskich (.eu) oraz globalnych (.com, .net, .org, .info i .biz).

Do wykonania transferu wymagane są:

  • posiadanie ważnego kodu authinfo (autoryzującego, Authcode, EPP) domeny wydanego przez dotychczasowego Rejestratora
  • dostęp do aktualnego adresu e-mail Abonenta domeny (albo kontaktu administracyjnego)
  • dostęp do konta w Panelu Klienta nazwa.pl

Czy transfer domeny jest płatny?

Dla niewygasłych domen z rozszerzeniami .pl transfer jest bezpłatny, dla domen z rozszerzeniami .eu, .com, .net, .org, .info, .biz wymagane jest dokonanie opłaty za przedłużenie rejestracji domeny na kolejny okres abonamentowy.


Czy transfer domeny zmienia czas rejestracji (okres abonamentowy)?

Transfer domeny .pl nie zmienia okresu jej rejestracji. W przypadku domen .eu, .com, .net, .biz, .org oraz .info płatność dokonana w związku z transferem powoduje automatyczne przedłużenie ważności domeny o 12 miesięcy, liczone od dnia wygaśnięcia aktualnej rejestracji.


Jak zgłosić transfer domeny do nazwa.pl?
  1. Zarejestruj się lub zaloguj do istniejącego Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> transferuj domenę.
  2. Wpisz nazwę i rozszerzenie domeny (bez www) i kliknij przycisk Zatwierdź.
  3. Wklej lub wpisz poprawny kod authinfo i kliknij przycisk Zatwierdź.
  4. Na kolejnym ekranie podaj dane Abonenta domeny - wybierz jednego z istniejących Abonentów, wpisz dane nowego Abonenta lub sprawdź poprawność widocznych danych. Zwróć uwagę, by dane Abonenta domeny, w szczególności adres e-mail, były identyczne z danymi Abonenta u dotychczasowego Rejestratora (warunek nie dotyczy domen .eu). Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Zatwierdź.
  5. Zapoznaj się z treścią Regulaminu świadczenia usługi rejestracji domeny i usług powiązanych i zaakceptuj go.
  6. Dla domen .eu, .com, .net, .org, .info, .biz oraz .pl po dacie wygaśnięcia opłać proformę tytułem rocznego przedłużenia rejestracji domeny, liczonego od zakończenia bieżącego okresu ważności. Proforma jest dostępna w Panelu Klienta, w zakładce Faktury i płatności -> dokumenty i płatności. Transfer zostanie rozpoczęty po zaksięgowaniu wpłaty.

Dlaczego transfer domeny nie został rozpoczęty?

Kod authinfo jest nieważny lub niepoprawny. Skontaktuj się z Rejestratorem domeny i uzyskaj właściwy kod do autoryzacji transferu.

Dane Abonenta są niezgodne, niepełne lub niewidoczne. Skontaktuj się z Rejestratorem domeny i popraw dane. W przypadku domeny z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org, .info ujawnij dane Abonenta w rejestrze WHOIS.

Status domeny nie pozwala na transfer. W ostatnich dniach domena została zarejestrowana, przedłużona lub transferowana, w ostatnich 60 dniach wykonano cesję Abonenta domeny globalnej lub domena jest przedmiotem sporu. Sprawdź status domeny w WHOIS albo skontaktuj się z Rejestratorem w celu potwierdzenia lub zmiany statusu i odczekaj czas przed ponowieniem zgłoszenia transferu.

W przypadku trudności skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta nazwa.pl.


Jak potwierdzić transfer domeny do nazwa.pl?

Kliknij odnośnik przesłany na adres e-mail Abonenta (dla domeny z rozszerzeniem .pl) lub adres e-mail kontaktu administracyjnego (dla domeny z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org lub .info).

Pamiętaj, by potwierdzić transfer do 5 dni od otrzymania wiadomości.

W razie niepotwierdzenia transferu opłata za przedłużenie zostanie zwrócona w pełnej wysokości.


Sprawdź:
Jak konfigurować domenę w Panelu Klienta?
Jak przekierować domenę na hosting w nazwa.pl?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie