Wybierz inny temat

Kiedy jest wystawiana proforma za przedłużenie ważności domeny?

Proforma za odnowienie rejestracji domeny jest wystawiana nie później niż na 10 dni przed zakończeniem bieżącego okresu abonamentowego i udostępniana w Panelu Klienta.

Na proformie znajdziesz:

  • nazwę i dane sprzedawcy
  • indywidualny numer rachunku bankowego
  • nazwę i dane nabywcy lub nabywcy i odbiorcy
  • numer proformy będący tytułem płatności
  • datę i miejsce wystawienia proformy
  • nazwę i cenę usługi
  • termin zapłaty

Lista nieopłaconych proform wyświetla się po zalogowaniu do Panelu Klienta, w zakładce Faktury i płatności -> dokumenty i płatności.

Jeśli w Panelu Klienta, w zakładce Twoje dane -> ustawienia, jest zaznaczona opcja wysyłki proform pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Klienta, to proforma jest przekazywana do wysyłki następnego dnia po wystawieniu.

Faktura VAT jest wystawiana do 7 dni od zaksięgowania wpłaty i udostępniana w Panelu Klienta, w zakładce Faktury i płatności -> faktury VAT. Faktura VAT może być wysyłana także pocztą tradycyjną, o ile jest zaznaczona odpowiednia opcja w ustawieniach Panelu Klienta.


Sprawdź:

Jakie są skutki nieopłacenia domeny w terminie wskazanym na fakturze?
W jaki sposób dokonać płatności on-line?
Jak opłacać usługi poprzez konto Nadpłat?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie