Wybierz inny temat

Jaka jest różnica pomiędzy statusem domeny „do usunięcia” a usunięciem domeny?

W Panelu Klienta, po rozwinięciu z menu zakładki Twoje usługi  i kliknięciu w link domeny, możesz sprawdzić aktualny status domeny. Aktywna domena posiada status "zarejestrowana".

Status domeny, dla której nie nastąpiło przedłużenie na nowy okres abonamentowy, zostanie zmieniony na "do usunięcia"  po ostatnim dniu bieżącego okresu abonamentowego. Jeżeli odpowiednio szybko dokonasz wpłaty tytułem przedłużenia ważności domeny, wówczas jej status automatycznie zmieni się na "zarejestrowana".

Aby mieć pewność, że domena nie zostanie usunięta, opłać proformę terminowo.

Po upływie ostatniego dnia bieżącego okresu abonamentowego, zostanie wystawiona nowa proforma, która będzie zawierać dodatkową opłatę za przywrócenie domeny. Pamiętaj aby wpłaty dokonać jak najszybciej.

Niezwłocznie po dokonaniu płatności można przesłać faksem potwierdzenie wykonanej operacji do Działu Obsługi Klienta, aby przyspieszyć procedurę przedłużenia ważności domeny. Potwierdzenie można także zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną.

W zależności od rodzaju domeny jej przywrócenie za dodatkową opłatą jest możliwe przez określoną liczbę dni, licząc od terminu ważności domeny

  • domeny polskie: 30 dni
  • domeny globalne: 40 dni
  • domeny .eu: 40 dni
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie