Wybierz inny temat

Czy opłacenie proformy wystarczy do przedłużenia ważności domeny?

Po dokonaniu terminowej wpłaty za przedłużenie domeny na podstawie proformy, jej ważność zostanie przedłużona na kolejny okres abonamentowy.

Odnotowanie przez nazwa.pl terminowej wpłaty na rachunku bankowym powoduje, iż wszelkie operacje związane z przedłużeniem wykonywane są automatycznie, toteż nie musisz podejmować żadnych dodatkowych czynności związanych z odnowieniem ważności domeny.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie