Wybierz inny temat

Czym są rekordy domeny?

Rekordy DNS to zestaw reguł pozwalających na pełną konfigurację domeny.


Do czego służą rekordy DNS?
 • wskazują serwer ze stroną internetową
 • wskazują serwer z kontami poczty elektronicznej
 • umożliwiają tworzenie i przekierowywanie subdomeny
 • autoryzują domenę na potrzeby metody antyspamowej SPF
 • weryfikują prawo do zarządzania domeną
 • pozwalają na dodanie obsługi komunikatorów internetowych

W jaki sposób zarządzać rekordami DNS domeny?

Po zalogowaniu do Panelu Klienta nazwa.pl należy przejść do zakładki Twoje usługi -> domeny i kliknąć odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny, której ustawienia mają być modyfikowane.

Do wyboru są trzy metody zmiany rekordów domeny:

 • Podstawowa konfiguracja DNS - rekordy nie są bezpośrednio widoczne, a zarządzanie nimi sprowadza się do wyboru usługi lub usług, na które ma być przekierowana domena
 • Zewnętrzne serwery DNS - rekordy należy ustawić u operatora wpisanych serwerów
 • Zaawansowana konfiguracja DNS - pełny dostęp do rekordów, z możliwością dowolnego edytowania ich nazw, typów i wartości. Zobacz więcej na temat zaawansowanej konfiguracji DNS

Z czego składa się rekord domeny?
 • Nazwa - domena (np. mojadomena.pl), subdomena (sklep.mojadomena.pl) lub subdomena typu wildcard zastępującą każdą inną nieokreśloną subdomenę (*.mojadomena.pl)
 • TTL (Time to Live) - wyrażony w sekundach okres przechowywania rekordu przez serwery DNS. Domyślna wartość to 1 godzina (3600 sekund), jednak można go ustalić dowolnie w zakresie od 300 do 86400 sekund (5 minut do 24 godzin)
 • Typ - informacja o tym, który parametr (cecha domeny) będzie konfigurowany
 • Wartość - zależnie od wybranego typu rekordu powinien to być adres IP, identyfikator usługi hostingowej, wpis tekstowy lub adres URL, na który ma być przekierowana domena

Jakie są najczęściej używane typy rekordów domen?
 • rekord SOA (Start Of Authority) - rekord zawierający główny serwer DNS oraz m.in. adres e-mail administratora domeny oraz numer seryjny domeny. Dla jednej domeny może istnieć wyłącznie jeden rekord SOA
  Przykład wartości rekordu: ns1.nazwa.pl. biuro.nazwa.pl. 2008133200 28800 7200 604800 86400
 • rekord NS (Name Server) - rekord wskazujący serwer nazw z konfiguracją DNS domeny (serwer DNS). Dla domeny należy wskazać co najmniej 2 serwery DNS
  Przykład wartości rekordu: ns1.nazwa.pl
 • rekord A (Address) - rekord określający adres IPv4 serwera, odpowiedzialny za wyświetlanie strony internetowej. Rekord jest zapisywany w formie 4 oktetów oddzielonych kropkami. Każdy oktet jest reprezentowany przez wartość liczbową od 0 do 255
  Przykład wartości rekordu: 85.128.128.99
 • rekord AAAA - rekord określający adres IPv6 serwera, odpowiedzialny za wyświetlanie strony internetowej. Rekord jest zapisywany w formie 8 grup zawierających po 4 znaki oddzielone dwukropkami, z możliwością skracania początkowych zer. Każda grupa zawiera cyfry od 0 do 9 i litery od a do f oznaczające liczby od 10 do 15
  Przykład wartości rekordu: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:5580:8063
 • rekord MX (Mail eXchange) - rekord wskazujący nazwę serwera obsługującego pocztę elektroniczną lub nazwę domeny (o ile strona internetowa i poczta elektroniczna utrzymywane są na tym samym serwerze). Dla domeny lub subdomeny można wskazać preferencję (pierwszeństwo) w próbie doręczenia wiadomości e-mail - serwery o identycznym priorytecie mogą służyć jako zapasowe. Jeśli posiadasz jedynie adres IP serwera pocztowego, utwórz dla niego rekord A o nazwie np. mail.mojadomena.pl i wartości adresu IP, a w rekordzie MX podaj wartość mail.mojadomena.pl
  Przykład wartości rekordu: 10 mojserwer.nazwa.pl (10 to priorytet doręczenia)
 • rekord CNAME (Canonical Name) - rekord przypisujący subdomenę innej domenie lub subdomenie
  Przykład: nazwa sklep.mojadomena.pl, wartość mojadomena.pl
 • rekord TXT (Text) - rekord zawierający informację tekstową, zwykle służącą do weryfikacji zarządzania domeną lub autoryzacji wysyłki poczty elektronicznej z serwera podanego w rekordzie MX
  Przykład wartości rekordu: "v=spf1 mx a -all"
 • rekord SRV (Service Locator) - rekord przekazujący informacje o serwerze na potrzeby różnych protokołów internetowych. Rekord powinien zawierać nazwę usługi, protokołu i domeny oraz priorytet, wagę, port i cel. Jeśli domenie przypisany jest więcej niż jeden rekord SRV o identycznym priorytecie, to łączna waga tych rekordów musi być równa 100. Dla rekordu o unikalnym priorytecie waga może wynosić 0
  Przykład: nazwa _usługa._protokół.mojadomena.pl, wartość 10 0 8080 serwis.mojadomena.pl (10 to priorytet, 0 to waga, 8080 to port, serwis.mojadomena.pl to cel rekordu)
 • FRAME - wpis nie będący stricte rekordem DNS. FRAME pozwala na przekierowanie domeny na dowolny adres URL w ramce, tzn. wyświetlana jest zawartość witryny podanej w wartości rekordu, a w pasku adresu przeglądarki widoczny jest adres przekierowywanej domeny
  Uwaga! Niektóre witryny oraz przeglądarki na urządzeniach mobilnych nie zezwalają na wyświetlanie zawartości w ramce.
 • REDIRECT - wpis nie będący stricte rekordem DNS. REDIRECT działa podobnie jak FRAME, z tą różnicą, że w pasku adresu przeglądarki widoczny jest adres witryny, na którą domena jest przekierowana
  Ważne! Reguły REDIRECT nie stosuj w celu wymuszenia preferowanego adresu witryny (z www lub bez www) ani wymuszenia szyfrowania (https). Zamiast tego użyj odpowiedniej reguły w pliku .htaccess.
  Przykład wartości rekordu: https://www.mojadomena.com.pl
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie