Wybierz inny temat

Czym są rekordy domeny?

Rekordy DNS to zestaw reguł pozwalających na pełną konfigurację domeny.


Do czego służą rekordy DNS?
 • wskazują serwer ze stroną internetową
 • wskazują serwer z kontami poczty elektronicznej
 • umożliwiają tworzenie i przekierowywanie subdomeny
 • autoryzują domenę na potrzeby mechanizmów antyspamowych SPF, DKIM, DMARC
 • weryfikują prawo do zarządzania domeną
 • pozwalają na dodanie obsługi komunikatorów internetowych

W jaki sposób mogę zarządzać rekordami DNS domeny?

Po zalogowaniu do Panelu Klienta nazwa.pl przejdź do zakładki Twoje usługi -> Domeny i kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny, której ustawienia chcesz zmienić.

Do wyboru są poniższe metody obsługi rekordów domeny:

 • Przekierowanie na usługę w nazwa.pl - rekordy nie są bezpośrednio widoczne, a zarządzanie nimi polega na wyborze usługi lub usług, na które ma być przekierowana domena
 • Parkowanie domeny - rekordy nie są bezpośrednio widoczne, a zarządzanie nimi polega na wpisaniu adresu URL, na który ma być przekierowana domena i/lub wybraniu nazwy pakietu CloudMail obsługującego konta pocztowe w domenie
 • Ręczna konfiguracja DNS - pełny dostęp do rekordów, z możliwością edytowania ich nazw, typów, TTL i wartości
 • Zewnętrzne serwery DNS - rekordy należy ustawić u operatora wpisanych serwerów DNS

Z czego składa się rekord domeny?
 • Nazwa - domena (np. domenanazwa.pl), subdomena (sklep.domenanazwa.pl) lub subdomena typu wildcard zastępującą każdą inną nieokreśloną subdomenę (*.domenanazwa.pl)
 • TTL (Time to Live) - wyrażony w sekundach czas przechowywania rekordu przez serwery DNS. Domyślna wartość to 1 godzina (3600 sekund), jednak można go ustalić dowolnie w zakresie od 300 do 86400 sekund (5 minut do 24 godzin)
 • Typ - informacja o tym, który parametr (cecha domeny) będzie konfigurowany
 • Wartość - zależnie od wybranego typu rekordu powinien to być adres IP, identyfikator usługi hostingowej, wpis tekstowy lub adres URL, na który ma być przekierowana domena

Jakie są najczęściej używane typy rekordów domen?
 • rekord SOA (Start Of Authority) - rekord zawierający główny serwer DNS oraz m.in. adres e-mail administratora domeny oraz numer seryjny domeny. Dla jednej domeny może istnieć wyłącznie jeden rekord SOA
  Przykład wartości rekordu: ns1.nazwa.pl. biuro.nazwa.pl. 2008133200 28800 7200 604800 86400
 • rekord NS (Name Server) - rekord wskazujący serwer nazw z konfiguracją DNS domeny (serwer DNS). Dla domeny należy wskazać co najmniej 2 serwery DNS
  Przykład wartości rekordu: ns1.nazwa.pl
 • rekord A (Address) - rekord określający adres IPv4 serwera, odpowiedzialny za wyświetlanie strony internetowej. Rekord jest zapisywany w formie 4 oktetów oddzielonych kropkami. Każdy oktet jest reprezentowany przez wartość liczbową od 0 do 255
  Przykład wartości rekordu: 85.128.128.99
 • rekord AAAA - rekord określający adres IPv6 serwera, odpowiedzialny za wyświetlanie strony internetowej. Rekord jest zapisywany w formie 8 grup zawierających po 4 znaki oddzielone dwukropkami, z możliwością skracania początkowych zer. Każda grupa zawiera cyfry od 0 do 9 i litery od a do f oznaczające liczby od 10 do 15
  Przykład wartości rekordu: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:5580:8063
 • rekord MX (Mail eXchange) - rekord wskazujący nazwę hosta obsługującego pocztę elektroniczną. Może być to nazwa serwera POP3/IMAP/SMTP lub nazwa domeny (jeśli strona internetowa i poczta elektroniczna utrzymywane są na tym samym serwerze). Dla domeny lub subdomeny można wskazać preferencję (pierwszeństwo) w próbie doręczenia wiadomości e-mail, o ile wskazane serwery wspierają taką funkcję. Jeśli posiadasz jedynie adres IP serwera pocztowego, utwórz dla niego rekord A o nazwie np. mail.domenanazwa.pl i wartości adresu IP, a w rekordzie MX domeny podaj wartość mail.domenanazwa.pl
  Przykład wartości rekordu: 10 mojserwer.nazwa.pl (10 to priorytet doręczenia)
 • rekord CNAME (Canonical Name) - rekord przypisujący subdomenę innej domenie lub subdomenie
  Przykład: nazwa sklep.domenanazwa.pl, wartość domenanazwa.pl
 • rekord TXT (Text) - rekord zawierający informację tekstową, służącą do weryfikacji zarządzania domeną lub autoryzacji wysyłki poczty elektronicznej ze wskazanych serwerów
  Przykład wartości rekordu: "v=spf1 mx a ~all"
 • rekord CAA - rekord wskazujący Urząd lub Urzędy Certyfikacji upoważnione do wystawienia certyfikatu SSL dla domeny. Dla domen zarejestrowanych w nazwa.pl i przekierowanych na serwery DNS Anycast nazwa.pl, rekord domyślnie upoważnia wyłącznie zaufanych Partnerów nazwa.pl. Jeśli chcesz użyć certyfikatu SSL wystawionego przez inny Urząd Certyfikacji, dodaj kolejny rekord CAA
  Przykład: nazwa domenanazwa.pl, wartość 0 issue "certum.pl"
 • FRAME - wpis nie będący stricte rekordem DNS. FRAME pozwala na przekierowanie domeny na dowolny adres URL w ramce, tzn. wyświetlana jest zawartość witryny podanej w wartości rekordu, a w pasku adresu przeglądarki widoczny jest adres przekierowywanej domeny
  Uwaga! Niektóre witryny oraz przeglądarki na urządzeniach mobilnych nie zezwalają na wyświetlanie zawartości w ramce.
  Przykład wartości rekordu: https://www.domenanazwa.pl
 • REDIRECT - wpis nie będący stricte rekordem DNS. REDIRECT działa podobnie jak FRAME, z tą różnicą, że w pasku adresu przeglądarki widoczny jest adres witryny, na którą domena jest przekierowana
  Ważne! Reguły REDIRECT nie stosuj w celu wymuszenia preferowanego adresu witryny (z www lub bez www) ani wymuszenia szyfrowania (https). Zamiast tego użyj odpowiedniej reguły w pliku .htaccess.
  Przykład wartości rekordu: https://www.domenanazwa.pl

Jak utworzyć rekord SRV (Service Locator)?

Rekord przekazuje informacje o serwerze na potrzeby różnych protokołów internetowych. Rekord powinien zawierać nazwę usługi, protokołu i domeny oraz w wartości priorytet, wagę, port i cel. Jeśli domenie przypisany jest więcej niż jeden rekord SRV o identycznym priorytecie, to łączna waga tych rekordów musi być równa 100. Dla rekordu o unikalnym priorytecie waga może wynosić 0.

Przykład: nazwa rekordu _usługa._protokół.domenanazwa.pl, wartość 10 0 8080 serwis.domenanazwa.pl
10 to priorytet, 0 to waga, 8080 to port, serwis.domenanazwa.pl to cel rekordu

Uwaga! Priorytet zero wpisz dwukrotnie, jako 0 0.

Ważne! Dla zachowania spójności strefy DNS przy dodaniu rekordu SRV automatycznie utworzy się subdomena wyższego poziomu. Przykładowo dla rekordu SRV _usługa._protokół.domenanazwa.pl powstanie osobny rekord dla subdomeny protokół.domenanazwa.pl. Automatycznie dodaną subdomenę można usunąć jedynie po usunięciu wszystkich subdomen niższego poziomu, można natomiast zmienić typ rekordu oraz wartość automatycznie dodanej subdomeny.


Sprawdź:
Jakie są rodzaje domen?
Co to jest DNSSEC?
Czym jest ręczna konfiguracja DNS?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie