Wybierz inny temat

Czym jest zaawansowana konfiguracja DNS?

Zaawansowana konfiguracja DNS pozwala na bezpośrednią edycję rekordów domeny, z wyjątkiem rekordu SOA i rekordów NS domeny.

Uwaga! Nieumiejętne korzystanie z tej opcji może spowodować niewyświetlanie strony internetowej lub brak dostępu do poczty elektronicznej.


Jak aktywować zaawansowaną konfigurację DNS?

Zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl, w którym jest zarejestrowana domena i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny, której rekordy chcesz zmienić i na kolejnym ekranie przejdź do Zaawansowanej konfiguracji DNS. Aby wyświetlić i edytować rekordy domeny kliknij przycisk Zmień, a później Konfiguracja zaawansowana.

Ważne! Po ustawieniu Zaawansowanej konfiguracji DNS automatycznie usuwane jest przekierowanie domeny typu FRAME lub REDIRECT, a zewnętrzne serwery DNS zastępowane są przez serwery DNS nazwa.pl.


Jak edytować istniejący rekord domeny?

Kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana (jeśli aktywujesz konfigurację po raz pierwszy) lub przycisk Zmień (jeśli konfiguracja jest już aktywna).


Jak usunąć istniejący rekord domeny?

Kliknij czerwony przycisk na prawo od rekordu.


Jak dodać nowy rekord domeny?

Kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord poniżej listy rekordów.


Jakie informacje należy podać przy konfiguracji rekordu?
  • Nazwę - domenę (np. domenanazwa.pl), subdomenę (sklep.domenanazwa.pl) lub subdomenę typu wildcard zastępującą każdą inną nieokreśloną subdomenę (*.domenanazwa.pl)
  • TTL (Time to Live) - wyrażony w sekundach okres przechowywania rekordu przez serwery DNS. Domyślna wartość to 1 godzina (3600 sekund), jednak można go ustalić dowolnie w zakresie od 300 do 86400 sekund (5 minut do 24 godzin)
  • Typ rekordu - informację o tym, który parametr (cecha domeny) będzie konfigurowany
  • Wartość - adres IP, identyfikator usługi hostingowej, wpis tekstowy lub adres URL, na który ma być przekierowana domena

Jak dodać subdomenę?

Kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord poniżej listy rekordów. W polu nazwa wpisz nazwę subdomeny (np. www.sklep.domenanazwa.pl), TTL, typ rekordu oraz wartość.

Ważne! Dla zachowania spójności strefy DNS nie jest możliwe dodanie subdomeny niższego poziomu bez zdefiniowania właściwej dla niej subdomeny wyższego stopnia.
Przykład: Dla subdomeny www.sklep.domenanazwa.pl musi być dodana subdomena sklep.domenanazwa.pl. Jeśli ta subdomena nie została wcześniej wpisana, zostanie dodana automatycznie. Dla automatycznie dodanej subdomeny możesz zmienić typ rekordu oraz wartość, natomiast jej usunięcie będzie możliwe jedynie po usunięciu wszystkich subdomen niższego stopnia.


O czym należy pamiętać konfigurując domenę?
  • w wartości rekordu MX podaj identyfikator usługi hostingowej obsługującej konto pocztowe - w formie twojserwer.nazwa.pl
  • w polu nazwa nie używaj znaku @, zamiast niego wpisz domenę lub subdomenę
  • nie jest możliwa zmiana rekordów NS dla domeny, można je ustawiać jedynie dla subdomen. Aby zmienić serwery NS dla domeny, skorzystaj z opcji Zewnętrznych serwerów DNS i skonfiguruj domenę u operatora wpisanych serwerów
  • zapisane zmiany są skuteczne po czasie propagacji - od kilku minut do 24 godzin

Zmiany wprowadzone w konfiguracji należy zapisać kliknięciem przycisku Zatwierdź.


Sprawdź:
Jakie są rodzaje domen?
Czym są rekordy domeny?
Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie