Wybierz inny temat

Czym jest ręczna konfiguracja DNS?

Ręczna konfiguracja DNS pozwala na bezpośrednią edycję rekordów domeny, z wyłączeniem rekordów SOA, NS domeny i domyślnych CAA.

Uwaga! Nieumiejętne korzystanie z tej opcji może spowodować niewyświetlanie strony internetowej lub brak dostępu do poczty elektronicznej.


Jak aktywować ręczną konfigurację DNS?

Zaloguj się do Panelu Klienta, w którym jest zarejestrowana domena i przejdź do zakładki Twoje usługi -> Domeny. Następnie kliknij odnośnik konfiguruj przy nazwie domeny, której rekordy chcesz zmienić i na kolejnym ekranie przejdź do Ręcznej konfiguracji DNS. Aby wyświetlić i edytować rekordy domeny kliknij przyciski Zmień.

Ważne! Ustawienie Ręcznej konfiguracji DNS automatycznie usunie przekierowanie domeny typu FRAME lub REDIRECT, wprowadzi domyślne ustawienia zabezpieczeń SPF, DKIM, DMARC i zastąpi serwery DNS spoza nazwa.pl serwerami DNS Anycast nazwa.pl.


Jak edytować istniejący rekord domeny?

Kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana (jeśli aktywujesz konfigurację po raz pierwszy) lub przycisk Zmień (jeśli konfiguracja jest już aktywna).


Jak usunąć istniejący rekord domeny?

Kliknij czerwony przycisk na prawo od rekordu.


Jak dodać nowy rekord domeny?

Kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord poniżej listy rekordów.


Jakie informacje należy podać przy konfiguracji rekordu?
  • Nazwa - domena (np. domenanazwa.pl), subdomena (sklep.domenanazwa.pl) lub subdomena typu wildcard zastępującą każdą inną nieokreśloną subdomenę (*.domenanazwa.pl)
  • TTL (Time to Live) - wyrażony w sekundach czas przechowywania rekordu przez serwery DNS. Domyślna wartość to 1 godzina (3600 sekund), jednak można go ustalić dowolnie w zakresie od 300 do 86400 sekund (5 minut do 24 godzin)
  • Typ - informacja o tym, który parametr (cecha domeny) będzie konfigurowany
  • Wartość - zależnie od wybranego typu rekordu powinien to być adres IP, identyfikator usługi hostingowej, wpis tekstowy lub adres URL, na który ma być przekierowana domena

Jak dodać subdomenę?

Kliknij zielony przycisk Dodaj kolejny rekord poniżej listy rekordów. W polu nazwa wpisz nazwę subdomeny (np. www.sklep.domenanazwa.pl), TTL, typ rekordu oraz wartość.

Ważne! Dla zachowania spójności strefy DNS nie możesz dodać subdomeny niższego poziomu bez zdefiniowania właściwej dla niej subdomeny wyższego stopnia.
Przykład: Dla subdomeny www.sklep.domenanazwa.pl musi być dodana subdomena sklep.domenanazwa.pl. Jeśli ta subdomena nie została wcześniej wpisana, zostanie dodana automatycznie. Dla automatycznie dodanej subdomeny możesz zmienić typ rekordu oraz wartość, natomiast jej usunięcie będzie możliwe jedynie po usunięciu wszystkich subdomen niższego stopnia.


O czym należy pamiętać konfigurując domenę?
  • w wartości rekordu MX podaj identyfikator usługi hostingowej obsługującej konto pocztowe - w formie twojserwer.nazwa.pl
  • w polu nazwa nie używaj znaku @, zamiast niego wpisz domenę lub subdomenę
  • nie możesz edytować rekordów NS domeny, natomiast możesz je zdefiniować dla subdomen. Aby zmienić serwery NS domeny, skorzystaj z Zewnętrznych serwerów DNS i skonfiguruj domenę u operatora wpisanych serwerów
  • nie możesz usunąć domyślnych rekordów CAA. Aby dla domeny użyć certyfikatu SSL od wystawcy innego niż jeden z domyślnych, dodaj nowy rekord CAA o wartości zawierającej adres właściwego Urzędu Certyfikacji
  • zapisane zmiany są skuteczne po rozpowszechnieniu w internecie, co trwa od kilku minut do 24 godzin

Zmiany wprowadzone w konfiguracji zapisz kliknięciem przycisku Zatwierdź.


Sprawdź:
Jakie są rodzaje domen?
Czym są rekordy domeny?
Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie