Wybierz inny temat

Co to jest SPF i jak skonfigurować go dla swojej domeny?

SPF (Sender Policy Framework) to metoda przeciwdziałania spamowi polegająca na wskazaniu serwerów pocztowych upoważnionych do wysyłania wiadomości e-mail z danej domeny.

Przykład: Klient posiada domenę domenanazwa.pl i korzysta z serwera o identyfikatorze mojserwer.nazwa.pl. Sporadycznie występuje sytuacja, kiedy niektóre z wiadomości e-mail wysyłanych z konta pocztowego Klienta są odrzucane przez odbiorców z informacją o niepowodzeniu autoryzacji SPF, braku wymaganego uwierzytelnienia.

Aby rozwiązać problem dodaj rekord o typie TXT w konfiguracji domeny domenanazwa.pl. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie wybierz nazwę domeny i kliknij odnośnik konfiguruj.

Spośród dostępnych opcji wybierz Ręczną konfigurację DNS, kliknij przycisk Zmień i dodaj nowy rekord o poniższych parametrach. Pozwoli on na autoryzację wysyłki wiadomości wyłącznie z adresów IP wskazanych w rekordach A oraz z serwerów wymienionych w rekordach MX.

Ważne! Dla dodania SPF nie korzystaj z funkcji Dodatkowy rekord DNS w Przekierowaniu na usługę w nazwa.pl lub Parkowaniu domeny.

Nazwa: domenanazwa.pl
TTL: 3600
Typ: TXT
Wartość: "v=spf1 mx a -all" (wpis w polu wartość musi rozpoczynać i kończyć się znakiem cudzysłowu)

Po dodaniu nowego rekordu i potwierdzeniu operacji kliknięciem przycisku Zatwierdź. Zmiana będzie w pełni skuteczna po czasie do kilkunastu godzin.

Ważne! Podana wartość ma charakter przykładowy i nie uwzględnia specyfiki konkretnej domeny. Dlatego przed dodaniem rekordu potwierdź właściwą wartość SPF.


Sprawdź:

Po jakim czasie działają zmiany w konfiguracji domeny?
Czym są rekordy domeny?
Czym jest ręczna konfiguracja DNS?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie