Wybierz inny temat

Kto jest prawnym dysponentem zarejestrowanej domeny?

Osoba fizyczna lub firma, rejestrując wybraną przez siebie domenę, nabywa prawa do jej użytkowania przez okres zarejestrowania.

Dysponent zarejestrowanej domeny jest określany mianem Abonenta. Po zarejestrowaniu domeny Abonent ma swobodę dysponowania nią, w tym ma możliwość jej sprzedaży lub dzierżawy.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie