Wybierz inny temat

Kim jest Abonent domeny?

Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub firma, która ma prawo do rozporządzania zarejestrowaną dla niej domeną. Dane Abonenta domeny, zarejestrowanej za pośrednictwem nazwa.pl, widnieją w Panelu Klienta. Abonent domeny jest czasami zwany jej Dysponentem.

Podstawowe informacje o Abonencie domeny są dostępne w bazie WHOIS i różnią się w zależności od typu domeny:

  • dla domen polskich można uzyskać dane Abonentów domen będących firmami, jak również osób fizycznych, które wyraziły na to jednoznaczną zgodę,
  • dla domen globalnych dostępne są dane Abonenta domeny, niezależnie od statusu prawnego Abonenta,
  • dla domen europejskich dostępne są dane firm, natomiast nie publikowane są dane osób fizycznych.


Dla domen globalnych zarejestrowanych w NetArt Sp. z o.o. istnieje możliwość ukrycia danych Abonenta w bazie WHOIS poprzez aktywowanie usługi Ukrywania Danych Abonenta.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie