Wybierz inny temat

Kim jest Abonent domeny?

Abonentem domeny jest osoba fizyczna lub firma, która ma prawo do rozporządzania zarejestrowaną dla niej domeną. Dane Abonenta domeny zarejestrowanej za pośrednictwem nazwa.pl widnieją w Panelu Klienta. Abonent domeny jest czasami zwany jej Dysponentem.

Podstawowe informacje o Abonencie domeny są dostępne w bazie WHOIS i różnią się w zależności od rodzaju domeny:

  • dla domen polskich widoczne są dane Abonentów domen będących firmami, jak również osób fizycznych, które wyraziły na to jednoznaczną zgodę
  • dla domen europejskich dostępne są dane firm, natomiast nie są publikowane dane osób fizycznych
  • dla domen globalnych dostępne są dane Abonenta domeny niezależnie od statusu prawnego Abonenta

Dla domen globalnych zarejestrowanych poprzez nazwa.pl w NetArt Registrar sp. z o.o., dzięki usłudze Ochrony Danych Abonenta, dane w bazie WHOIS są zastąpione danymi Whois Data Protection. Domyślnie aktywną Ochronę Danych Abonenta możesz wyłączyć poprzez Panel Klienta nazwa.pl.


Sprawdź:
Jak zmienić dane lub nazwę Abonenta domeny polskiej?
Jak zmienić dane lub nazwę Abonenta domeny europejskiej?
Jak wykonać zmianę nazwy Abonenta domeny globalnej?
Jak wykonać zmianę danych Abonenta domeny globalnej?
Jak włączyć lub wyłączyć usługę Ochrony Danych Abonenta domeny globalnej?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie