Wybierz inny temat

Jakie są rodzaje domen?

Wśród domen internetowych najistotniejsze są tzw. domeny najwyższego poziomu (TLDs - top-level domains). Na tym poziomie wyróżniamy:

 • domeny generyczne (gTLDs- generic top-level domains) - np. .com, .net, .org, .eu
 • domeny krajowe (ccTLDs - country code top-level domains) - np. .pl, .de, .it
 • domeny sponsorowane (sTLDs - sponsored top-level domains) - np. .gov, .aero, .tel

Najpopularniejsze domeny generyczne (gTLD) zwykle nazywa się domenami globalnymi (.eu domeną europejską).

Do bezpośredniej rejestracji dostępne są domeny drugiego poziomu (SLDs - second-level domains) - wykorzystywane przez operatorów rejestrów, np. .com.pl, .auto.pl, .net.pl.

Domeną najwyższego poziomu dla Polski jest domena .pl. Wśród domen polskich możemy wyróżnić:

 • domeny funkcjonalne – .com.pl, .biz.pl, .info.pl, .net.pl, .org.pl, a także .auto.pl, .edu.pl, .media.pl, .nieruchomosci.pl, .sklep.pl, .szkola.pl, .turystyka.pl, itd.
 • domeny regionalne - zawierające nazwy miejscowości np. .warszawa.pl, .waw.pl, .wroclaw.pl lub regionu np. .mazury.pl, .pomorskie.pl, .slask.pl

Listę wszystkich dostępnych rozszerzeń domen znajdziesz na stronie https://www.nazwa.pl/domeny/ po skorzystaniu z wyszukiwarki i kliknięciu odnośnika Dodaj inne rozszerzenia do wyszukiwania.

Obecnie w użyciu jest ponad 1000 domen najwyższego poziomu. Do niedawna większość z nich stanowiły domeny krajowe zarządzane przez wyznaczone do tego instytucje (w przypadku domeny .pl NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).

Część domen najwyższego poziomu jest dostępna wyłącznie dla ściśle określonych odbiorców, np. domena .aero przeznaczona jest dla podmiotów z branży lotniczej, domena .ngo dla pozarządowych organizacji non-profit, a domeny .gov i .mil dla instytucji rządowych i wojska Stanów Zjednoczonych.

Domeny .eu, również będące domenami najwyższego poziomu, dostępne są wyłącznie dla mieszkańców Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii oraz dla firm mających siedzibę na tym terenie.

Specyficzne typy domen to:

 • domeny IDN (Internationalized Domain Name) – czyli takie, które zawierają znaki diakrytyczne. Domeny z rozszerzeniem .pl już od 2003 roku mogą zawierać polskie litery - ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż, np. gżegżółka.pl
 • domeny nTLD (new generic top-level domains) – nieoficjalny skrót często używany dla określenia kilkuset najnowszych rozszerzeń domen, np. .xyz, .website,. accountant


Poza rozszerzeniami domeny różnią się także:

 • zasadami publikacji danych Abonenta domeny
 • terminem ponownej rejestracji po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego
 • procedurą transferu domeny pomiędzy rejestratorami


Zasady publikacji danych Abonenta domeny

 • Domen polskich:
  • dane Abonenta mającego osobowość prawną lub prowadzącego działalność gospodarczą są jawne i nie ma możliwości ich ukrycia
  • dane Abonenta będącego osobą fizyczną są domyślnie ukryte. W nazwa.pl można je upublicznić na pisemny wniosek Abonenta
 • Domen europejskich:
  • dane Abonenta mającego osobowość prawną lub prowadzącego działalność gospodarczą są jawne i nie ma możliwości ich ukrycia
  • dane Abonenta będącego osobą fizyczną są domyślnie ukryte, z wyjątkiem adresu e-mail, który jest jawny
 • Domen globalnych:
  • wszystkie dane Abonentów są widoczne, niezależnie od statusu prawnego. Dzięki usłudze Ochrony Danych Abonenta w nazwa.pl dane są domyślnie zastąpione danymi Whois Data Protection, z możliwością ich ujawnienia


Możliwość ponownej rejestracji wygasłej domeny

 • Domen polskich
  Po zakończeniu rejestracji i braku wpłaty za przedłużenie domeny jest ona automatycznie blokowana na 30 dni. Nieopłacenie rejestracji w tym terminie powoduje, że domena wraca do puli domen wolnych i może być zamówiona przez dowolnego Klienta
 • Domen europejskich
  Po zakończeniu rejestracji i braku wpłaty za przedłużenie domeny jest ona automatycznie blokowana na 40 dni. Nieopłacenie rejestracji w tym terminie powoduje, że domena wraca do puli domen wolnych i może być zamówiona przez dowolnego Klienta
 • Domen globalnych
  Po zakończeniu rejestracji i braku wpłaty za przedłużenie domeny jest ona automatycznie blokowana na 75 dni. Do 40 dnia od wygaśnięcia rejestracji można ją odblokować opłacając przedłużenie i przywrócenie rejestracji. W okresie od 41 do 70 dnia przywrócenie ważności jest możliwe po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem na stronie https://www.nazwa.pl/cennik/cennik-domen/. Po 70 dniu nie ma już możliwości odzyskania praw do domeny. Po 75 dniach od wygaśnięcia rejestracji domena może być zamówiona przez dowolnego Klienta


Procedura transferu domeny pomiędzy rejestratorami

 • Domen polskich
  Nowy transfer można zainicjować najwcześniej po 5 dniach od zarejestrowania lub poprzedniego transferu. Do zgłoszenia transferu wymagany jest kod authinfo wydany nie wcześniej niż 30 dni przed zgłoszeniem transferu. Jeśli domena jest w okresie wygaśnięcia, niezbędne jest jej przywrócenie i przedłużenie ważności na kolejny okres abonamentowy
 • Domen europejskich
  Transfer jest możliwy po wpisaniu kodu authinfo i opłaceniu rejestracji domeny na kolejny okres abonamentowy. Przy okazji transferu jest możliwa zmiana Abonenta domeny
 • Domen globalnych
  Transfer jest możliwy najwcześniej po 60 dniach od zarejestrowania lub ostatniej cesji Abonenta, po wpisaniu kodu authinfo i opłaceniu rejestracji domeny na kolejny okres abonamentowy


Sprawdź:
Jak zamówić domenę w nazwa.pl?
Jak mogę dokonać przedłużenia ważności zarejestrowanej domeny?
Czy mogę ukryć dane Abonenta w bazie WHOIS?
Jak dokonać transferu domeny polskiej, zarejestrowanej u innego Rejestratora, do nazwa.pl?
Jak dokonać transferu domeny europejskiej do nazwa.pl?
Jak dokonać transferu domeny globalnej do nazwa.pl?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie