Wybierz inny temat

Jak przenieść domenę, gdy znam dane Abonenta?

Aby zgłosić przeniesienie domeny, zaloguj się do Panelu Klienta i wybierz zakładkę Zarządzanie usługami -> przenoszenie usług.

Jeżeli znasz dane Abonenta domeny, wybierz opcję Znam dane Abonenta domeny, wprowadź adres e-mail Abonenta (jeśli chcesz zgłosić przeniesienie na wniosek elektroniczny, jego podanie jest konieczne), wybierz status prawny i uzupełnij numer PESEL (Abonent osoba fizyczna) bądź REGON (Abonent firma). Po uzupełnieniu formularza wybierz przycisk Dalej.

Na kolejnej stronie możesz wybrać rodzaj wniosku o przeniesienie - elektroniczny lub pisemny.

  • Wniosek elektroniczny jest opcją zaznaczoną domyślnie. Wybór tej formy w znaczny sposób usprawnia i przyśpiesza proces przeniesienia. Po kliknięciu w przycisk Zgłoś przeniesienie na adres e-mail Abonenta zostanie przesłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia. Przeniesienie powinno zostać zaakceptowane na dedykowanej stronie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości.
  • Jeżeli chcesz wykonać przeniesienie na podstawie wniosku pisemnego (np. w przypadku, gdy nie posiadasz adresu e-mail Abonenta), wybierz opcję pisemny i kliknij w przycisk Zgłoś przeniesienie.
  • Na kolejnej stronie zobaczysz komunikat potwierdzający zgłoszone przeniesienie oraz przycisk Lista przeniesień.
  • Aby pobrać wniosek pisemny, przejdź do listy przeniesień i wybierz zakładkę Do mojego Panelu Klienta.
  • Po kliknięciu w nazwę domeny, dla której zostało zgłoszone przeniesienie, możesz pobrać wniosek w formacie PDF. Pobrany wniosek wydrukuj, a następnie wypełnij. Podaj nazwę domeny i wpisz dane jej Abonenta.

Uwaga! W przypadku przeniesienia na wniosek pisemny zwróć uwagę, aby we wniosku wskazać właściwe dane Abonenta domeny, a nie dane dotychczasowego Klienta (występującego na rzecz Abonenta), ponieważ dane te mogą się różnić od siebie. Jeśli podasz nieprawidłowe dane, Twój wniosek zostanie odrzucony.

Aby przeniesienie na wniosek pisemny zostało wykonane, do wniosku należy dołączyć dokumenty weryfikujące tożsamość Abonenta domeny oraz nowego Klienta.

  • Dla osoby fizycznej należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu oraz adres zameldowania. Na kopii dowodu osobistego należy zamazać (np. czarnym flamastrem) następujące dane: wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.
  • Dla firmy należy dołączyć aktualne dokumenty firmy: wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami prześlij pocztą tradycyjną w terminie do 30 dni od daty zainicjowania przeniesienia na adres korespondencyjny nazwa.pl.

Zobacz także: Jak przenieść domenę, gdy znam login dotychczasowego Klienta?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie