Wybierz inny temat

Czy mogę ukryć dane Abonenta w bazie WHOIS?

Dane Abonenta domeny, widoczne w bazie WHOIS, mogą zostać ukryte. Zależy to od rodzaju domeny oraz statusu prawnego Abonenta.

Dla domeny globalnej zarejestrowanej poprzez nazwa.pl w NetArt Registrar sp. z o.o., dzięki usłudze Ochrony Danych Abonenta, dane Abonenta są domyślnie ukryte, niezależnie od jego statusu prawnego.

Dane Abonenta domeny polskiej będącego osobą fizyczną są domyślnie niewidoczne, lecz mogą być udostępnione na pisemny wniosek Abonenta. Dane firmy będącej Abonentem domeny polskiej nie mogą zostać ukryte.

Dla domen europejskich nie ma możliwości udostępnienia domyślnie ukrytych danych Abonenta będącego osobą fizyczną, ani ukrycia danych Abonenta o statusie prawnym firma.


Sprawdź:
Jakie są rodzaje domen?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie