Wybierz inny temat

Jak zmienić dane lub nazwę Abonenta domeny polskiej?

Aby zmienić dane lub nazwę Abonenta domeny polskiej zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> lista Abonentów.

Na liście odszukaj Abonenta, którego dane chcesz poprawić i kliknij w nazwę skróconą lub nazwę Abonenta. Na kolejnym ekranie wyświetlą się obecne dane Abonenta wraz z listą jego domen. Kliknij przycisk Zmiana danych Abonenta.


Jeśli wybrany Abonent ma przypisaną przynajmniej jedną domenę globalną (z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org lub .info) wskaż, czy zmiany mają dotyczyć wszystkich domen czy tylko innych niż globalne.

  • wybranie wszystkich domen umożliwi zmianę nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta (w przypadku firmy), adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu i numeru faksu - pozostałe dane muszą zostać zmienione poprzez przeprowadzenie cesji
  • wybranie domen polskich i europejskich (z rozszerzeniami .pl i .eu) umożliwi zmianę imienia i nazwiska Abonenta, nazwy firmy, nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numery telefonu i numeru faksu

Uwaga! Wybranie wyłącznie domen polskich oraz europejskich i dokonanie zmiany jednej z danych: adresu e-mail, nazwy firmy lub imienia i nazwiska Abonenta spowoduje powstanie nowego Abonenta różniącego się w zakresie zmienionych danych.

Po wpisaniu aktualnych danych zapoznaj się z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptuj ją, a następnie kliknij przycisk Dalej.


Jeśli w danych Abonenta domeny chcesz zmienić:

  • status prawny (z osoby fizycznej na firmę lub odwrotnie)
  • NIP, REGON lub PESEL

konieczne jest wykonanie cesji, z możliwością równoczesnej zmiany Klienta (płatnika) za usługę rejestracji domeny.

Sprawdź:
Jak dokonać cesji domeny na wniosek elektroniczny?
Jak dokonać cesji domeny na wniosek pisemny?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie