Wybierz inny temat

Jak wykonać zmianę danych Abonenta domeny globalnej?

W celu zmiany danych Abonenta domeny globalnej zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> lista Abonentów.

Na liście odszukaj Abonenta, którego dane chcesz poprawić i kliknij w nazwę skróconą lub nazwę Abonenta. Na kolejnym ekranie wyświetlą się obecne dane Abonenta wraz z listą jego domen. Kliknij przycisk Zmiana danych Abonenta.


Zgodnie z wymogami ICANN zmiana niektórych danych Abonenta domen globalnych musi zostać przeprowadzona poprzez cesję. W związku z tym jeśli chcesz poprawić dane Abonenta przynajmniej jednej domeny globalnej (z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org lub .info) wskaż, czy zmiany mają dotyczyć wszystkich domen czy tylko innych niż globalne.

  • wybranie wszystkich domen umożliwi zmianę nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta (w przypadku firmy), adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu i numeru faksu - pozostałe dane muszą zostać zmienione poprzez przeprowadzenie cesji
  • wybranie domen polskich i europejskich (z rozszerzeniami .pl i .eu) umożliwi zmianę nazwy firmy, imienia i nazwiska Abonenta, nazwy skróconej, imienia i nazwiska reprezentanta, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numery telefonu i numeru faksu

Uwaga! Wybranie wyłącznie domen polskich oraz europejskich i dokonanie zmiany jednej z danych: adresu e-mail, nazwy firmy lub imienia i nazwiska Abonenta spowoduje powstanie nowego Abonenta różniącego się w zakresie zmienionych danych.

Po wpisaniu aktualnych danych zapoznaj się z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptuj ją, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.


Jeśli w danych Abonenta domeny chcesz zmienić:

  • status prawny (z osoby fizycznej na firmę lub odwrotnie)
  • NIP, REGON lub PESEL
  • nazwę firmy, imię i nazwisko lub adres e-mail (w przypadku Abonenta domeny globalnej)

konieczne jest wykonanie cesji, z możliwością równoczesnej zmiany Klienta (płatnika) za usługę rejestracji domeny.

Sprawdź:
Jak dokonać cesji domeny na wniosek elektroniczny?
Jak dokonać cesji domeny na wniosek pisemny?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie